SC. AVICARVIL POULTRY  S.R.L – Anunț public privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu


AVICARVIL POULTRY S.R.L, cu sediul in Com. Francesti, Sat Francesti, Strada Principala nr.74, Clădire C19, Birou nr.26 , ETJ. 1,Judetul Valcea, anunţă depunerea solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu instalatie existenta  în scopul desfășurării activității „Creșterea intesiva a pasarilor ” – Cod CAEN: 0147, prevăzuta in  Anexa nr. 1 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. lit. a) “Creşterea intensivă apasarilor, cu capacitate de peste 40.000 de locuri pentru pasari de curte , în Comuna Francesti, sat Francesti, nr.6, obiectiv Ferma 2 Francesti, jud. Valcea (punct de lucru).
Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu actualizată se referă la o instalatie existenta. Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului a activităţii pentru care se solicită obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se pot obţine de sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea, zilnic de luni-joi, între orele 08-16.30 şi vineri între orele 08-14. Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea sau prin e-mail la office@apmvl.anpm.ro  în termen de 30 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Vâlcea  www.apmvl.anpm.ro