Proiect normativ în domeniul impozitelor şi taxelor locale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea infor­mează că, pe websiteul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, categoria Transparenţă decizio­nală, marţi, 2 octombrie, a fost publicat şi poate fi consultat Proiectul de Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013 – forma modificată a proiectului publicat în data de 22.03.2012.

De asemenea, a fost publicată şi Nota de fundamentare a proiectului legislativ.

*

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.