O nouă sesiune de finanțare a împăduririi terenurilor degradate


Administrația Fondului pentru mediu lansează și în acest an o nouă sesiune de depunere a dosarelor de finanțare nerambursabilă în cadrul „Programului de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor”, în perioada 18 iulie – 19 august a.c. Suma totală a acestei sesiuni de finanțare este de 89.000 mii lei, iar suma maximă ce poate fi aprobată pentru fiecare proiect este de 3.500 mii lei. Scopul programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin extinderea suprafețelor de păduri la nivel național, ameliorarea progresivă a capacităților de producție a terenurilor degradate, menținerea biodiversității și dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor. Solicitanții eligibili în cadrul Programului sunt unitățile administrativ – teritoriale care au în proprietate/administrare terenuri degradate ce pot fi ameliorare prin lucrări de împădurire, în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic și a îmbunătățirii condițiilor de mediu. Finanțarea se acordă în proporție de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect. Ghidul de finanțare a fost aprobat prin Ordinul Ministrului mediului și Pădurilor nr. 1726/17.06.2011 și publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 466/04.07.2011.