Credite pentru „Schema unică de plată pe suprafaţă”


Adrian_Pintea1Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte beneficiarilor Schemei de plată unică pe suprafaţă pentru Campania 2011, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Începând cu data de 25 iunie a.c., creditele pot fi accesate şi de la Banca Transilvania si Banca Intesa Sanpaolo Bank Romania, cu care APIA a încheiat convenţii în acest sens.

Potrivit Convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului la centrul judeţean/local unde a depus cererea în Campania SAPS 2011, APIA va elibera o Adeverinţă prin care confirmă că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru Schema unică de plată pe suprafaţă (SAPS) pentru anul 2011 şi că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, conform reglementărilor în vigoare. Nu pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic sau teledetecţie).

De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi de până la 80 la sută din suma cuvenită din SAPS, denominată în lei la cursul leu/euro comunicat de BNR de la data solicitării creditului.

Director Executiv,

Adrian PINTEA