O întrebare legitimă și răspunsuri pe măsură: Cine primește plățile compensatorii pentru mediu și climă?


Plățile compensatorii se acordă în urma încheierii unor angajamente voluntare anuale/multianuale, utilizatorilor de terenuri agricole situate în zonele definite ca eligibile pentru pachetele de agro-mediu și climă, agricultură ecologică și în zonele cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, stabilite în PNDR la nivel de UAT LAU2 (comune, orașe sau municipii) și vizează compensarea mai multor aspecte.
De exemplu, compensarea costurilor suplimentare și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării unor măsuri de management extensive pe terenurile agricole, orientate spre atingerea unor obiective de mediu (conservarea biodiversității, protecția apelor și a solului). Compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit rezultate din aplicarea practicilor specifice agriculturii ecologice. Compensarea costurilor suplimentare și a pierderilor de venit pe care fermierii le suportă datorită constrângerilor naturale și a celor specifice care se manifestă în zonele cu influență asupra producției agricole.
Au fost majorate plățile compensatorii acordate în cadrul pachetelor aplicabile pe pajiștile permanente ale M10 (P1, P3 sub-pachetul 3.1 și P6), precum și în cadrul celor trei sub-măsuri ale M13. Noile cuantumuri pentru pachetele din M10 se aplică atât angajamentelor în desfășurare, cât și angajamentelor semnate în 2017.
Valorile actualizate sunt prezentate cu valorile plăților compensatorii:
Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) 142 €/ha/an
Pachetul 2 – practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu Pachetul 1) – varianta 2.1 – lucrări manuale 100 €/ha/an; varianta 2.2 – lucrări cu utilaje ușoare 21 €/ha/an
Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări (sub-pachetul 3.1 – Crex crex – varianta 3.1.1 – lucrări manuale 310 €/ha/an, varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare 231 €/ha/an; sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus – varianta 3.2.1 – lucrări manuale 159 €/ha/an, varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare 80 €/ha/an;
Pachetul 4 – culturi verzi 128 €/ha/an;
Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 125 €/ha/an;
Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – varianta 6.1 – lucrări manuale 410 €/ha/an; varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare 331 €/ha/an;
Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu 250 €/ha/an (Branta ruficollis);
Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon – Ovine 87 €/UVM/an; Caprine 40 €/UVM/an; Bovine: taurine și bubaline 200 €/UVM/an; Ecvidee 200 €/UVM/an; Porcine 176 €/UVM/an.
Măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020, atât în cazul pajiștilor permanente naturale și semi-naturale, cât și în cazul livezilor tradiționale utilizate extensiv sau al terenurilor arabile, promovează practicarea unei agriculturi care presupune lipsa mecanizării cu utilaje grele și evitarea chimizării alături de aplicarea tehnicilor agricole tradiționale folosite (ce se reduc în fond la un pășunat non-intensiv și la stabilirea unor date și metode de aplicare a cositului) vor favoriza menținerea habitatelor prioritare și a speciilor importante, a fondului cultural tradițional, precum și o utilizare raționala a resurselor naturale.
Eforturile întreprinse până în prezent pentru atingerea unor obiective ambițioase de protecție a mediului sunt susținute și în continuare prin PNDR 2014-2020, alocarea măsurilor de mediu și climă în actuala perioada de programare depășind 30% din alocările totale FEADR.