La Biblioteca județeană, Adunarea Generală a Asociației Seniorilor


Marți, 12 martie, cu începere de la ora 16.00, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea vor avea loc lucrările Adunării Generale a Asociației Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea. Pe odinea de zi a dezbaterilor ce se vor desfășura în cadrul adunării se vor afla următoarele puncte:
1.Raport privind activitatea desfășurată de Asociația Seniorilor în anul 2018 (prezintă Gheorghe Dumitrașcu – secretar general);
2.Proiectul programului activităților ce se vor organiza în anul 2019 (prezintă Gheorghe Pantelimon – vicepreședinte);
3.Informare privind activitatea financiară a asociației în anul 2018 (prezintă Marcel Constantin – trezorierul asociației);
4.Dezbateri, propuneri pentru activitatea viitoare a organizației;
5.Aprobarea, prin vot, a materialelor prezentate în adunare și a activității desfășurată de Consiliul de conducere în anul 2018;
6.Validarea adeziunilor noilor membri înscriși în asociație, în anul 2018 (prezintă Gheorghe Pantelimon – vicepreședinte);
7.Alegerea Consiliului de conducere al asociației (prezintă Gheorghe Dumitrașcu – secretar general).
La finalul acestui articol, mai putem aminti faptul că Asociația Seniorilor din Educație, Știință și Cultură Vâlcea are „un caracter educativ, umanitar, social, cultural, științific, de solidaritate și de sprijin moral și material, beneficiind de ajutorul generos al unor oameni de afaceri, instituții de stat și private” (art. 2 din Statutul Asociației Seniorilor).