În spiritul fair-play-ului nu arunca cu pietre în câştigător!


Ion-Calea3Ultima decizie, aprobată de Consiliul Judeţean cu una­ni­mitate de voturi, privind repartizarea unor fonduri către ad­ministraţiile publice locale l-a trezit din hibernare pe sena­torul Dorel Jurcan şi, fără o minimă analiză, m-a acu­zat de folosirea banului public în scopul cumpărării bună­voinţei primarilor. Nu s-a gândit o clipă la situaţia financiară dezastruoasă în care au ajuns toate consiliile locale din Vâlcea, fără excepţie, din cauza politicii haotice a actualei puteri susţinută de distinsul parlamentar. Domnia sa o ţine una şi bună, anume că am dat bani la toa­te localităţile numai – îl citez: „ca să par un băiat foarte bun”.

Dacă se rezuma doar la aceste invective, nu m-aş fi obosit să-i dau un răspuns. Senatorul Jurcan încearcă, însă, să inducă în eroare opinia publică susţinând că – îl citez din nou: „o vulnerabilitate a lui Cîlea în judeţul Vâlcea este chiar modul în care a cheltuit banii”. Cu alte cuvinte, insinuează că aş fi gestionat fondurile, aşa puţine câte au fost, într-un mod care nu-mi face cinste.

Pentru liniştea patosului său de acuzator, îi propun senatorului Dorel Jurcan un singur lucru: să citească ultimul Raport al Curţii de Conturi în care este analizat cu maximă rigoare modul cum au fost gestionate bugetele instituţiilor şi administraţiilor publice din ţară. Iar dacă va rupe din preţiosul său timp şi va citi raportul, îl rog să urmărească şi să reţină câteva lucruri esenţiale:

La Consiliul Judeţean Vâlcea nu s-a semnalat nici un caz pe linia Legii achiziţiilor publice, în sensul atribuirii cu dedicaţie a unor contracte;

În calitatea mea de ordonator de credite, am respectat întrutotul normele de administrare şi gestionare a patrimoniului;

N-am acceptat niciodată să plătim lucrări la tarife mai mari decât cele legale ba, dimpotrivă, am urmărit cu insistenţă să reducem cheltuielile la acest capitol;

Nu am aruncat pe apa sâmbetei nici un leu din fondurile alocate de la bugetul statului etc.

Îl mai informez pe senatorul Dorel Jurcan că acţiunile de control ale instituţiilor abilitate s-au încheiat fără acte de imputaţie, tocmai pentru că au găsit situaţia financiară, gestiunea banului public, a patrimoniului şi toate celelalte lucruri în regulă.

Cât priveşte drămuirea fondurilor amputate în fiecare an de Guvernul portocaliu pe care îl susţine cu atâta fervoare, îi mai amintesc criticului meu că banii nu au fost repartizaţi niciodată pe ochi frumoşi sau pentru a câştiga bunăvoinţa şi simpatia primarilor. Cotele de repartiţii au ţinut seama de fiecare dată de cererile exprese pentru stingerea unor datorii, pentru contribuţia la cofinanţarea unor proiecte sau cu alte destinaţii bine argumentate de primari, respectând cu sfinţenie, în toate cazurile, prevederile art. 33, al. 3, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Sunt foarte curios dacă, după ce va citi documentele recomandate şi după ce va consulta Legea 273/2006, domnul Jurcan va mai găsi surse de apărare a acuzaţiilor sale nefondate şi răutăcioase.

Până la urmă, trebuie să-i recunosc şi să-i înţeleg situaţia penibilă în care l-a pus partidul din care face parte împingându-l în competiţia electorală pentru mandatul de preşedinte al Consiliului Judeţean, deşi simte că în bătălia care se anunţă, el se va afla în postura jenantă de … outsider, adică fără nicio şansă de reuşită. Asta, însă, nu-i dă dreptul să arunce cu noroi în cel care-l va îngenunchea la apropiatele alegeri locale.

Dr. ing. Ion CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea