Dezbatere cu tema „Suntem pregătiţi pentru clasa pregătitoare?”


Duminică, 11 martie 2012, de la ora 12.00, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea a avut loc o dezbatere publică iniţiată de Organizația Femeilor Liberale Vâlcea şi Comisia socio-profesională a cadrelor didactice liberale. Tema dezbaterii a fost introducerea, prin noua  lege a educației, a obligativităţii clasei pregătitoare.

În opinia celor prezenţi, părinţi, cadre didactice (cu precădere învăţători şi educatoare), psihologi, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, parla­men­tari, sindicate, cele patru condiţii minime necesare funcţionării optime a cla­sei pregătitoare sunt: existenţa unui studiu de impact, a bazei materiale adap­tate nivelului de vârstă, existenţa programei şcolare şi a unui corp profe­soral special format.

Participanţii la dezbatere au subliniat şi faptul că înscrierea în clasa pregătitoare în conformitate cu actuala metodologie de înscriere prevăzută de lege  restrânge dreptul părinţilor de a alege şcoala unde să înveţe copiii lor. În ordinul Ministerului Educaţiei nu este prevăzută înscrierea doar în acele şcoli de care aparţin, dar în practică s-a constatat că cele patru etape stabilite pentru alegerea unităţii şcolare îi obligă pe părinţi să aleagă această opţiune din start, pentru a nu-şi pierde locurile la şcolile de circumscripţie.

Prezent la dezbatere, liderul Sindicatului „Spiru Haret”, Florin Popa, a declarat că la această dată există un vid de comunicare între minister şi sindicate şi că actuala lege a educaţiei  are prevederi cel puţin discutabile. În opinia sa, trecerea clasei pregătitoare de la grădiniţă la şcoală s-a făcut în pripă, un exemplu în acest sens fiind curriculumul care trebuia aprobat înainte de începerea anului şcolar şi nu la jumătatea acestuia, sfidând în acest fel legea.

Câteva din problemele ridicate de către cei prezenţi la dezbatere au fost: dificultăţile întâmpinate în învăţământul simultan, problemele apărute în ceea ce priveşte notarea ritmică a unui copil de 6 ani, diferenţa considerabilă ca dezvoltare cognitivă, afectiv-motivaţională şi psiho-motorie a copiilor de 6 faţă de cei de 7 ani, volumul de muncă al  unui elev de 6 ani în şcoală care depășeşte cu mult orele de curs (4 ore pe zi plus încă 4 ore semiinternat), faptul că elevii mici nu vor mai avea posibilitatea să beneficieze de somnul de amiază şi că nu în toate instituţiile şcolare poate fi pusă la dispoziţie masa de prânz, suprasolicitarea copiilor de 6 ani de a  face faţă unui program de 23 de ore de curs săptămânal (opt materii obligatorii plus materiile opţionale), editarea manualelor şcolare şi licitaţiile se vor face în grabă,

Receptiv la problemele ridicate, senatorul Emilian Frâncu, a declarat că va iniţia în Parlament o interpelare adresată ministrului Educaţiei aducând argumente în favoarea abandonării ideii de  trecere a clasei pregătitoare de la grădiniţă la şcoală sau amânarea cu cel puţin un an a aplicării legii, amânare necesară pentru  realizarea unui studiu de impact şi a pregătirii, aşa cum este cazul într-o ţară civilizată, a unei astfel de treceri.

Preşedinta OFL Vâlcea, Mihaela Andreianu a declarat la sfârşitul dezbaterii că  transformarea grupei pregătitoare în clasă pregătitoare nu este altceva decât tot un act de sfidare a  populaţiei de către actuala guvernare, demonstrând, şi în acest caz, că nu le pasă de impactul pe care îl au măsurile promovate de ei, nici măcar atunci când este vorba despre copii. Nu este normal să transferi povara unei legi a educaţiei făcută în pripă pe umerii unor copii de 6 ani! Avem sau nu mai avem nevoie de cei 7 ani de acasă?

Profesorul Mihai Moldoveanu, preşedintele Comisiei cadrelor didactice liberale a încheiat dezbaterea cu următoarea concluzie desprinsă în urma discuţiilor: învăţământul românesc nu este pregătit la această dată să facă faţă unei astfel de schimbări, cu atât mai mult cu cât aceasta s-ar face fără nicio consultare a partenerilor interesaţi: cadre didactice, sindicate, părinţi.

Departamentul de comunicare al OFL Vâlcea