Eroii comemoraţi de militarii din garnizoana Râmnicu Vâlcea


Ziua Eroilor este o sărbătoare naţională în România pentru comemorarea bărbaţilor şi femeilor care au murit în timp ce serveau în forţele armate. În România prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920 s-a stabilit ca aceasta să fie sărbătorită în fiecare an cu prilejul zilei Înălţării Domnului, iar România a devenit prima ţară care îi comemorează în aceeaşi zi pe eroii străini şi pe cei români. Această dată a fost stabilită ca urmare a Tratatul de la Versailles unde ţările beligerante s-au obligat prin semnarea tratatului la întreţinerea mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile statelor respective, precum şi a monumentelor comemorative de război dedicate acestora. În timpul comunismului prin Decretul nr. 71/1948 data a fost schimbată la 9 mai, dar după s-a revenit la data iniţială. Prin legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos, a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.
În această zi, în toate bisericile din ţară şi străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului. Conform HG nr. 309/2015, în toate lăcaşele de cult se vor trage clopotele la ora 12.00, iar în instituţiile publice şi unităţile de învăţământ se va păstra un moment de reculegere în semn de omagiu pentru eroii patriei. Festivităţile de comemorare vor începe după oficierea Sfintei Liturghii a Înălţării Domnului.
Garnizoana Râmnicu Vâlcea în parteneriat cu Prefectura Judeţului Vâlcea şi Filiala Judeţeană „Matei Basarab” Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” şi-a comemorat eroii joi, 9 iunie 2016. Cu acest prilej, au fost organizate două ceremonii militare şi religioase de depuneri de coroane şi jerbe de flori: începând cu ora 12.00, la Cimitirul Eroilor „Cetăţuia”, comemorarea tuturor eroilor români căzuţi de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului; începând cu ora 13.30, la Cimitirul Militar „Sf. Gheorghe”, comemorarea Slt.(p.m.) Remus Brînzan, primul militar al Armatei României căzut la datorie în 17 septembrie 1996, pe timpul unei misiuni în Teatrul de Operaţii Bosnia-Herţegovina. („Sublocotenentul post mortem Remus Brînzan este eroul nostru, care şi-a câştigat un loc de cinste în rândul Eroilor Neamului, un binemeritat colţişor în muzeul Centrului de Instruire pentru Geniu de la Râmnicu Vâlcea!”)
Ceremonia de la Cimitirul Eroilor s-a încheiat cu defilarea Drapelului de luptă al centrului de Instruire pentru geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici” Râmnicu Vâlcea şi gărzii de onoare constituită din militari genişti, jandarmi şi pompieri. La ceremoniile de comemorare a eroilor neamului au fost invitaţi să participe, alături de militarii garnizoanei Râmnicu Vâlcea, parlamentari, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, conducători ai instituţiilor sociale, culturale şi economice din judeţ, reprezentanţi ai Filialei Judeţene „Matei Basarab”, Vâlcea a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria”, reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române, cadre militare în rezervă şi în retragere, elevi ai şcolilor şi liceelor din municipiu, reprezentanţi ai Centrului Local „Mircea cel Bâtrân” al Organizaţiei Naţionale Cercetaşii României.
Maior Florentin DUMAN