Ultimele zile pentru subvenţia la motorină


tractor1Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA reaminteşte potenţialilor beneficiari că cererile pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, Trimestrul III / 2011, se depun în cursul lunii octombrie 2011, la centrele judeţene. „Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Valoarea accizei decontate este, pentru anul 2011, de 1,20 lei/litru de motorină. Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul respectiv, precum şi de documentele prevăzute de OMADR nr. 126/2010, cu modificările şi completările ulterioare” ne-a declarat Adrian Pintea, directorul APIA Vâlcea.

Cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambursare. Cantităţile de motorină ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate. Vânzarea motorinei pentru care s-a acordat ajutor de stat sau utilizarea acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei. „Beneficiarii accizei reduse pentru motorina utilizată în agricultură riscă amenzi de până la 20.000 de lei şi pierderea dreptului de a încasa acest ajutor de stat pentru o perioadă de trei ani, dacă, în urma controalelor, se dovedeşte că au beneficiat de un ajutor necuvenit (ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în urma verificărilor efectuate de către APIA sau de către alte instituţii abilitate, se constată că a fost acordată beneficiarilor care nu au respectat prevederile legale). Sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vâlcea precizează că, în data de 05.10.2011 a decontat către beneficiarii ajutorului de stat privind acciza redusă pentru motorina utilizată în agricultură, de pe raza judeţului Vâlcea, suma de 220.907,48 lei, pentru un număr de 61 de persoane juridice, reprezentând tranşa de plată aferentă cererilor depuse în trimestrul II al anului 2011”, concluzionează Pintea.