Ultima săptămână de înscriere a tinerilor fermieri


• Tinerii care vor să-şi dezvolte o afacere în agricultură şi să se instaleze în mediul rural nu mai au prea mult timp la dispoziţie pentru depunerea cererilor de proiecte pe Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” la sediile Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) din ţară

APDRP a demarat în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012 a şasea sesiune de depunere a cererilor de proiecte pentru Măsura 112 ‘Instalarea tinerilor fermieri’ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, fondurile nerambursabile alocate pe această sesiune fiind de 50 de milioane de euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE (unităţi de dimensiune economică). În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 4.000 euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 euro/exploataţie. Aceste plafoane de finanţare sunt eligibile sub rezerva aprobării ulterioare a Comisiei Europene.

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective: Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură;  Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri;  Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Proiectele aferente Măsurii 112 se pot depune zilnic, în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012, la Oficiile Judeţene ale APDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Termenul limită al depunerii cererilor de proiecte pentru această sesiune este vineri, 13 ianuarie 2012, ora 12:00.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare. Acesta se poate descărca gratuit de pe pagina de internet a APDRP.

Potrivit statisticii oficiale, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a contractat până în prezent 5.641 de proiecte de investiţii în mediul rural ale tinerilor fermieri, valoarea acestora fiind de 115,62 milioane de euro. Interesul deosebit pe care Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri îl ridică este demonstrat şi de diversitatea activităţilor pe care tinerii fermieri le-au propus pentru finanţare. Astfel, 1.479 de proiecte au ca scop dezvoltarea de exploataţii agricole pentru culturile de câmp, iar 2.698 vor primi finanţare pentru ferme mixte (culturi şi animale). Un alt domeniu pe care beneficiarii s-au axat a fost cel legat de horticultură, fiind semnate contracte pentru 967 de cereri de finanţare. Cele mai puţine proiecte vizează păsările de curte, dar şi creşterea porcilor, ca activităţi de bază. În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe a beneficiarilor Măsurii 112, până în prezent au solicitat finanţare 3.382 de bărbaţi şi 2.259 de femei.

Din anul 2008, când a fost lansată prima sesiune de cereri de proiecte aferente Măsurii 112, au fost depuse 10.678 de cereri de finanţare, în valoare de peste 221 milioane de euro, alocarea totală pentru această Măsură până la finalul perioadei de implementare, respectiv 2013, fiind de 337,22 milioane de euro. APDRP a efectuat până în acest moment plăţi de 74,23 milioane de euro.