Un nou Ghid PNDR, publicat spre consultare!


APDRP a publicat, spre consultare, Ghidul Solicitantului pentru Măsura 122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii” din cadrul PNDR, linie de finanţare nouă. Obiectivele măsurii sunt: îmbunătăţirea structurii sau refacerea pădurilor slab productive degradate, sprijinirea aplicării programelor de refacere a pădurilor slab productive sau neconforme cu tipul natural fundamental de pădure, cum ar fi pădurile de răşinoase din afara arealului natural cu specii adaptate mai bine condiţiilor locale şi cu rezistenţă mai bună împotriva factorilor dăunători naturali (doborâturi de vânt, atacuri de insecte etc); achiziţionarea de echipamente şi maşini de taiere necesare pentru realizarea măsurilor tehnice şi a operaţiilor necesare până la vârsta exploatabilităţii (ex. rărituri, elagaj artificial, combaterea bolilor şi dăunătorilor) şi suportul tehnic pentru executarea acestor lucrări (mână de lucru/servicii); achiziţionarea de echipamente şi maşini necesare lucrărilor silvice de exploatare cu impact redus asupra mediului, excepţie făcând echipamentele ce realizează în acelaşi timp exploatarea şi procesarea primară a materialului lemnos – cum sunt harvesterurile – şi care sunt eligibile prin Măsura 123; producerea de puieţi forestieri de calitate pentru nevoile proprii prin înfiinţarea de pepiniere când sunt necesare lucrări de împădurire în proprietatea forestieră; creşterea numărului de proprietari de pădure care îmbunătăţesc valoarea economică a pădurii la nivel de exploataţie forestieră.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 122 sunt: proprietari privaşi de pădure, persoane fizice sau juridice şi asociaţii ale acestora; forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obşti de moşneni, obşti răzeşeşti, păduri grănicereşti şi alţii); comune, oraşe şi municipii deţinătoare de pădure sau asociaţiile acestora; instituţii de cult şi învăţământ deţinătoare de pădure şi asociaţiile acestora; asociaţii mixte de proprietari de pădure din oricare din categoriile de mai sus.

Sprijinul public (comunitar şi naţional) va fi de până la 50% din totalul cheltuielilor eligibile. În zonele defavorizate (LFA) şi siturilor Natura 2000 sprijinul public va fi de până la 60% din totalul cheltuielilor eligibile.

Plafonul maxim al sprijinului acceptat pentru un proiect nu poate depăşi 1.000.000 euro, iar plafonul minim de 5.000 euro.

În aceiaşi ordine de idei, APDRP a publicat calendarul orientativ al lansărilor de apeluri de proiecte pentru 2012. Printre liniile de finanţare care urmează a fi lansate in primele luni ale anului se numără: Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” (aprilie 2012 – primul apel din cele 2 anunţate); Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” (martie 2012 – primul apel din cele 4 anunţate); Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” (aprilie 2012 – singurul apel anunţat pentru 2012).

În plus, APDRP a publicat clarificări privind încadrarea anumitor culturi vegetale şi categorii de animale în vederea realizării calculului Unităţii de Dimensiune Economică (UDE), necesar în cazul proiectelor pe Masurile 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta” din cadrul PNDR: Catina se încadrează la subrubrica culturilor permanente fructe mici şi bace, la fel ca şi coacăzele albe şi roşii, zmeură, smochine etc; Gutuiul este considerat fruct sămânţos şi poate fi încadrat la poziţia de livezi pomi clima temperată; Trandafirii, indiferent de specie, sunt încadraţi ca „flori si plante ornamentale”, dacă sunt comercializaţi ca floare întreagă (plantă), valoarea coeficientului de calcul a UDE pentru trandafiri fiind 14,828, corespunzător rubricii D16 “Flori – în câmp”; Trandafirul pentru dulceaţă se încadrează la plante aromatice, medicinale, culinare, secţiune unde sunt incluse plantele utilizate în scopuri farmaceutice, producerea de parfum sau consumul uman. În acest caz valoarea coeficientului pentru calcul UDE corespunde rubricii D34 “Plante medicinale şi aromatice” şi are valoarea 0,502.