„Trebuie modificată legea electorală”


popa_laurentiu• afirmă consilierul judeţean Laurenţiu Popa

Uniunea Social Liberală do­reş­te înfiinţarea unui grup de lucru pentru modificarea legislaţiei elec­to­rale. „Considerăm importantă în­fiin­ţarea unui grup de lucru care, eventual, să fie moderat de o Or­ganizaţie non-guvernamentală, aşa cum un astfel de grup a fost creat în 2007-2008 şi moderat de cei de la Asociaţia «Pro Democraţia». Pro­pu­­nerea oficială a USL rămâne legea depusă în vara lui 2011, adică 318 parlamentari, vot uni­n­o­minal pur, sancţionarea traseis­mu­lui politic cu pierderea mandatului”, declară consilierul judeţean Lau­renţiu Popa.