Spune Nu! consumului de substanţe etnobotanice


Astăzi, între orele 12.00-13.00, la Colegiul Naţional „Alexandru Lahovari” din Rm. Vâlcea, are loc o întâlnire tematică în cadrul proiectului „Spune Nu! consumului de substanţe etnobotanice”, proiect iniţiat şi derulat de Biblioteca Judeţeană Vâlcea în parteneriat cu DSP Vâlcea şi Centrul de  Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâlcea, la care vor participa elevi coordonaţi de prof. Liviu Tudor.

În cadrul acestei întâlniri, repre­zen­tantul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vâl­cea, sinsp. Ionuţ-Cătălin Pîslaru, ofiţer prevenirea criminalităţii va purta un dialog cu tinerii în scopul educării şi conştientizării acestora asupra efec­telor nocive şi a riscurilor la care se expun consumatorii de substanţe halucinogene şi psihotrope. De ase­menea, se vor viziona prezentări realizate de voluntarele Ioana Stoiciu şi Eliza Udrea (eleve la Colegiul Na­ţional „Alexandru Lahovari”). În urma acestei întâlniri, participanţilor li se va aplica un chestionar care să măsoare gradul de informare/conştientizare cu privire la consumul de substanţe etnobotanice.