Sosesc banii ceruţi de preşedintele Ion Cîlea


calea_ion3Aflate sub presiunea memoriilor şi audienţelor nume­roase şi insistente ale preşedintelui Consiliului Ju­de­ţean Vâlcea, dr. ing. Ion Cîlea, ministerele economice au fost obligate să dea satisfacţie la aproape toate doleanţele şi, implicit, să rezolve problemele financiare cu care se confruntă primăriile localităţilor din judeţ. Astfel, în următoarele zile, va intra în contul Consiliului Judeţean şi, de aici, în visteriile primăriilor fonduri în valoare totală de 80,85 miliarde lei vechi a căror destinaţie exclusivă va fi achitarea arieratelor acumulate în ultimii ani de către administraţiile publice locale.

Mai mult decât atât, Ministerul Finanţelor şi-a însuşit propunerea înaintată de preşedintele Ion Cîlea, potrivit căreia plata arieratelor să se facă numai după achitarea prealabilă a altor categorii de cheltuieli prioritare aşa cum sunt drepturile salariale sau obligaţiile pentru de­contarea serviciilor publice. În acest scop, printr-o meto­do­logie specială aprobată prin Ordin al Ministrului Finan­ţe­lor Publice care va permite derogarea de la prevede­rile art.33, alin.2 din Legea nr. 273/2006, în cursul lunii decembrie va fi disponibilizat şi repartizat pe judeţe un fond suplimentar în valoare de 450 milioane noi pentru plata datoriilor restante, dar aflate în termen.

O altă alocaţie bugetară extrem de importantă care vine într-un moment deosebit are în vedere acoperirea necesarului de fonduri pentru modernizarea instalaţiei de desprăfuire electrică de la cazanul nr.7 din cadrul CET Govora (65,81 miliarde lei vechi), reabilitarea reţe­lelor şi punctelor termice din capitala judeţului (45,33 mi­li­arde lei), precum şi pentru modernizarea şi eficien­ti­zarea sistemului central de încălzire din oraşul Horezu (11,5 miliarde lei).

– Deosebit de presantă devenise pentru noi şi asi­gurarea fondurilor pentru achitarea drepturilor care li se cuvin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare. Alocarea suplimentară faţă de repartizările anterioare pentru aceste obligaţii este de 85,82 miliarde lei, sumă care ne apropie mult de nivelul necesarului anual. Deci, nu am bătut drumul de­gea­ba la Ministerul de Finanţe şi celelalte ministere – a precizat preşedintele Ion Cîlea. Reconfortante sunt şi alte surprize de ordin financiar. Astfel, unităţilor de învă­ţă­mânt preuniversitar din judeţul Vâlcea le-au mai fost alocate 102,99 miliarde lei, din care 97,64 miliarde vor fi destinate în mod expres pentru achitarea salariilor luna­re, a sporurilor, îndemnizaţiilor şi altor drepturi sala­riale ce li se cuvin cadrelor didactice. Totodată, centrele jude­ţe­ne de resurse şi asistenţă educaţională vor beneficia de o alocaţie suplimentară în valoare de 1,69 miliarde lei, iar pentru întregirea fondurilor destinate asi­gu­rării pro­duselor lactate şi de panificaţie pentru preşco­lari şi elevii din clasele primare şi gimnaziale ni se mai repar­tizează încă, 1,52 miliarde lei.

Toate aceste repartiţii considerabile de fonduri şi alocaţii dovedesc că insistenţele preşedintelui Ion Cîlea au dat roadele scontate.