Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 2-8 iulie 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 2-8 iulie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Popa Șapcă, Drumul Gării și Câmpului.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Popa Șapcă, Aranghel și Arhitect Nicolae Lupu.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuie, Râureni și Fețeni;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu și Intrarea Tică Ștefănescu;
• s-au executat lucrări de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Apusului;
• s-au continuat lucrările de reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Kalamata;
• s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Aleea Muzicii;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Nichita Stănescu – blocul A24/III și A27/II, strada I.C. Brătianu – blocul A69, Aleea Cocorilor – blocurile 23 și 25, strada Dacia – blocurile 9 și 17, Aleea Gladiolelor – blocul 32, strada Libertății – blocul A14, strada Luceafărului – blocurile A1 și B8, strada Mihai Eminescu – blocul S9, strada Mircea Vodă – blocurile P1 și P2, Aleea Narciselor – blocul C28, strada General Magheru – blocurile A+B și C, strada Calea lui Traian – Școala Nr. 4, strada Râureni – nr. 175C, Aleea Muzicii – blocurile RO2 și RO3, Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K, Splaiul Independenței – blocurile 12 și P1, bulevardul Tineretului – blocurile A12 și B2 și bulevardul Dem Rădulescu – blocurile A, B și C.
30 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 30 apometre, dintre care 17 verificate și înlocuite și 13 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate opt lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 30 avize de amplasament și patru avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA