Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 14 – 20 mai 2022


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 14 – 20 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Poenari, Calea lui Traian și Goranu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Puțului și Aleea Profesor Sergiu Purece.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
• s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
• s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
• s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
• s-au executat lucrări de remediere canalizare prăbușită pe bulevardul Tineretului;
• s-a executat cămin de vizitare colector pluvial pe strada Ostroveni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/ deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Știrbei Vodă – nr. 16, Aleea Bradului – blocul C5, strada Gib Mihăescu – nr. 1-2, strada Calea lui Traian – blocurile3, 21 și S26, Aleea Gladiolelor – blocurile B14 și C32, Aleea Bradului – blocul C4, strada Dacia – blocul 4, strada Petrișor – blocul P5, Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Narciselor – blocul C28, Aleea Bradului – blocul C17, Splaiul Independenței – blocul 1, bulevardul Tineretului – blocurile A9, B4 și C13 și bulevardul Tudor Vladimirescu – blocurile 5 și 17.
35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 de apometre, dintre care 31 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 13 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 34 avize de amplasament și șase avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA