Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 mai – 4 iunie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aleea Castanilor, Popa Șapcă, Antim Ivireanu, Carol I, Colonie Nuci, Spicului și Gib Mihăescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Venus, Aleea Castanilor și Traficului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;
• se continuă lucrările de execuție cămin Stație de pompare pe strada Livezi;
• se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-au executat lucrările de canalizare menajeră și s-a montat cămin colector canalizare pe strada Intrarea Traficului;
• s-a refăcut racord canalizare menajeră pe strada Calea lui Traian;
• s-au început lucrările de deviere tronson rețea apă potabilă pe strada Ștrandului intersecție cu bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Săliștea Nouă, strada Luceafărului – blocurile A2, A18 și A22, strada I.L.Caragiale – blocul A27/3, strada Calea lui Traian – blocurile 4, 7, S31/1 și S34, strada Rapsodiei – blocul R3, Aleea Zorelelor – blocul C18, b-dul Pandurilor – blocul A8/2, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Dealul Malului, strada Florilor, strada Grigore Antipa, strada Râureni, strada Marin Sorescu – blocul A36/1, strada Posada, strada Petrișor, strada Antim Ivireanu, strada Matei Basarab – blocul 108, strada Tineretului – bloc A0, strada Dr. Hacman – blocul 108, strada General Magheru – blocurile S1 și S2, strada Henri Coandă – blocurile P1, R3, N9 și N10, strada Lespezi, strada Iustinian Marina , strada Panseluțelor – blocul C31, str. Marin Preda – blocul A36/3 și strada Matache Temelie – blocul 72.
DOUĂ APOMETRE MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate două apometre noi. De asemenea, au fost realizate nouă lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Sursă foto: Apavil SA
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA