Sărbătoare printre geniştii vâlceni: Două decenii de EOD la Panait Donici!


• marţi, 1 august, Baza de Instruire pentru EOD din subordinea Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN „Panait Donici” aniversează 20 de ani de la înfiinţare
În baza Ordinului ministrului apărării naţionale numărul M. 59 din 30.07.1997, pe data de 1 august 1997, a fost consfinţită, în mod official, naşterea unei noi specialităţi militare în Armata României moderne, specialitatea militară EOD. Ulterior acestei date, în Armata Română s-au înfiinţat cinci grupuri EOD la Forţele Terestre, şi câte un grup EOD la Forţele Aeriene şi Forţele Navale.
Misiunea de bază a structurilor o reprezintă neutralizarea şi distrugerea muniţiilor neexplodate şi dispozitivelor explozive improvizate.

Militarii români au contribuit la deminarea din Bosnia

Iniţial, o contribuţie importantă la descoperirea tainelor acestei specialităţi au avut-o militarii care au făcut parte din detaşamentele EOD mixte româno-olandeze care au acţionat în teatrul de operaţii din Bosnia, între anii 2000-2003. Un teatru de operaţii care, din punctul de vedere al specialităţii EOD, era fără precedent din cauza numărului foarte mare de muniţii neexplodate, dar în special de mine antiblindate şi mine antipersonal plantate sau amplasate în număr semnificativ sub formă de mine-cursă. Dimensiunea acestui fenomen catastrofal pentru desfăşurarea unei vieţi normale postconflict putea fi realizată şi dintr-o estimare a celulei multinaţionale care derula programele de deminare şi care aprecia, la nivelul anului 2003, că, menţinând ritmul de deminare din acel moment, vor fi necesari aproximativ 70-80 de ani pentru deminarea totală. O ştire recentă relata faptul că operaţiunile de stingere a incendiilor de vegetaţie cauzate de canicula excesivă din Bosnia şi Croaţia sunt serios îngreunate de minele existente în zonele respective. Doar aceste două repere, cred că ne oferă o imagine suficient de clară a pericolului la care au fost expuşi militarii români care au participat la misiuni EOD în Bosnia.

Afganistan 2009, o nouă misiune pentru geniștii români

În anul 2009, deoarece trecuseră prin procesul de certificare NATO, Grupul EOD al Forţelor Aeriene a fost primul grup EOD care a acţionat în sprijinul batalioanelor române de manevră din teatrul de operaţii Afganistan. În anul 2011, Grupul EOD al Forţelor Aeriene a asigurat sprijinul EOD la aeroportul din Kabul în cadrul misiunii „KAIA LEAD NATION”. Grupurile EOD din Forţele Terestre au acţionat şi ele, prin rotaţie, în sprijinul EOD al batalioanelor de manevră în perioada 2010-2014.
Experienţa acumulată de specialiştii EOD a fost probată atât în poligoanele de tragere de pe teritoriul naţional, acolo unde aceştia au intervenit pentru punerea în stare sigură a muniţiilor trase şi neexplodate, cât şi pe timpul antrenamentelor cu parteneri străini.

Câteva informații despre baza din Râmnicu Vâlcea

Tot în baza aceluiaşi ordin al ministrului apărării naţionale, la 01.08.1997 s-a înfiinţat şi structura care formează şi perfecţionează specialiştii EOD, în prezent, Baza de Instruire pentru EOD de la Râmnicu Vâlcea. Pe întreaga perioadă, de la înfiinţare şi până în prezent, Baza de Instruire pentru EOD a beneficiat de calităţile şi profesionalismul unui corp de cadre cu experienţă şi pasiune, care, într-o perioadă relativ scurtă de timp, a reuşit să pună bazele unei structuri cu un proces de instruire modern, practic-aplicativ şi interactive. Aici există capabilităţile necesare de interoperabilitate cu structurile similare din Alianţa Nordatlantică. În acest sens, Baza de Instruire pentru EOD a dezvoltat relaţii de colaborare cu Centrul de Excelenţă EOD, din Slovacia şi cu Centrul de Excelenţă C-IED din Spania, concretizate în desfăşurarea unor cursuri internaţionale la Râmnicu Vâlcea. Este demn de menţionat faptul că instruirea EOD a tuturor unităţilor şi subunităţilor care au plecat în teatrele de operaţii s-a executat fie la Baza de Instruire pentru EOD, fie la sediul structurilor respective cu ajutorul echipelor mobile de instructori.
În Baza de Instruire pentru EOD Râmnicu Vâlcea s-au instruit ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din toate categoriile de forţe ale Armatei României, din structuri similare aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Pază și Protecție, precum și militari din armatele altor state, precum Georgia, Serbia, Azerbaidjan, Ucraina și Republica Moldova.
Lt. col. Ionel BĂCANU