Tentativă de fraudă la BAC


Prima probă scrisă a Examenului Național de Bacalaureat din sesiunea iunie – iulie 2023, (E. a) – Limba și literatura română) s-a desfășurat astăzi, 26 iunie, în 11 centre de examen la nivelul judeţului Vâlcea. Au fost prezenți 2163 de candidați.  Nu s-au prezentat 61 de candidați.

Numărul total de înscrişi la Examenul Naţional de Bacalaureat este de 2403 de candidaţi: 2074 din seria curentă şi 329 din seriile anterioare.
Pentru tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.
6 elevi cu cerințe educaţionale speciale au beneficiat de condiţii de examen adaptate, conform procedurii de egalizare de şanse.
Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.
Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar:

  • marți, 27 iunie – c), proba obligatorie a profilului
  • miercuri, 28 iunie – d), proba la alegere a profilului și a specializării

Primele rezultate vor fi afișate în data de 3 iunie, până la ora 12:00.
Contestațiile pot fi depuse/transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situație, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 07 iulie. În conformitate cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR), afișarea rezultatelor se efectuează prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidatului.
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.

Le dorim succes tuturor candidaţilor!

Biroul de presă al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea