Cât trebuie să aştepţi pentru înmatricularea unei maşini?


Una dintre situațiile cu care se confruntă mulți vâlceni este înmatricularea unei mașini, fie că vorbim despre o înmatriculare provizorie sau una definitivă. În primul trebuie, trebuie spus că funcționează, de ceva vreme, rezervarea on-line pentru înmatriculare, care se poate face la adresele www.drpciv.ro/rezervarevl/inmatriculare.php sau www.prefecturavalcea.ro > Activitatea Institutiei Inmatriculari.
Rezervarea se poate efectua numai pentru următoarele două luni calendaristice (fără zilele de sâmbătă și duminică) cu excepția sărbătorilor legale. Dupa efec­tua­rea rezervării, aplicația nu va mai permite o altă rezervare decât după expirarea acesteia.
Solicitanţii se vor prezenta la ghişeul de înmatriculări la ora şi data rezervate, având asupra lor dosarul complet de înmatriculare, cartea de identitate şi rezervarea listată.
Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Vâlcea este înregistrat conform Legii 677/2001 în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 4502. Prin completarea şi înregistrarea rezervărilor vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date să fie stocate, utilizate şi prelucrate temporar de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Vâlcea. Datele personale colectate sunt utilizate doar pentru perioada rezervării. Aceste date sunt şterse imediat după expirarea rezervării.

Ce acte vă trebuie la ghișeu?
Documentele necesare pen­tru înmatricularea unui vehicul achi­ziţionat din România sau un alt stat membru UE, care nu a mai fost niciodată înmatriculat, sunt:
• cererea solicitantului;
• fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial compe­tent;
• cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
• documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
• actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
• copia asigurării de răs­pun­dere civilă (RCA), în termen de valabilitate şi original;
• dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
• dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înma­triculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea persona­li­tăţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înre­gistrare la Registrul Comer­ţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
a) formularul „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulteri­oare, sau
b) formularul „Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi com­pletările ulterioare. În confor­mi­tate cu prevederile Ordinului comun MAI – MFP nr. 168/2039/2010 – publicat în M.O. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la Administraţia Naţională de Administrare Fiscală, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.

Acte pentru vehicule achiziţionate din afara UE şi care nu au mai fost niciodată înmatriculate
Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a mai fost niciodată înmatri­culat sunt următoarele:
• cererea solicitantului;
• fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial compe­tent;
• cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
• documentul care atesta dreptul de proprietate, în original şi copie;
• actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
• copia asigurării de răs­pun­dere civilă (RCA), în termen de valabilitate şi original;
• dovada efectuării forma­lităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original sau copie legalizată;
• dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
• dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înma­triculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depu­nerii documentelor).
În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea persona­lităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înre­gistrare la Registrul Comer­ţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din UE şi care a mai fost înmatriculat
În cazul acesta, documentele necesare sunt următoarele:
• cererea solicitantului;
• fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial compe­tent;
• cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
• documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
• actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
• dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;
• copia asigurării RCA, în termen de valabilitate şi original;
• documentele de înma­triculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plă­cuţele cu numărul de înmatricu­lare, însoţite de traducerea acestora;
• dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei;
• dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înma­triculare, în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;
• certificatul de autenticitate eliberat de Registrul Auto Român.
În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea persona­lităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu, certificat înregistrare la Registrul Comer­ţului), precum şi împuternicirea reprezentatului legal al acestora.
În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intraco­mu­nitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz, şi următoarele documente:
a) formularul „Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare sau
b) formularul „Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou.

Aradul stă cel mai bine, Argeșul – cel mai prost în ceea ce privește timpii de așteptare
La ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise Con­du­cere şi Înmatricularea Vehicu­lelor Vâlcea, care funcționează la stadionul din Zăvoi (în spatele tribunei I), termenul de programare pentru înmatriculări a ajuns la data de 12 septembrie. Termenul este comparabil cu județele Alba – 13 septembrie sau Gorj – 26 septembrie. La acest capitol, cel mai bine stau arădenii, care se pot programa „la zi”. Și județul Sibiu stă bine, termenul de programare fiind 28 august, iar cel mai rău dintre județene vecine stă Argeșul, unde data programării a ajuns la 3 octombrie.

Care este termenul pentru „numere roșii”?
Pentru înmatricularea provi­zorie, reprezentanții Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Vâlcea ne-au îndem­nat spre prevederile Ordinului Ministerului Administrației 1501 din 13 noiembrie 2016. Care este afișat chiar la ghișeele unde „clienții” solicită înmatricularea. Iată ce prevede Ordinul MAI 1501 la articolul 18: „Termenul în care se soluționează cererile pentru eliberarea autorizației provizorie de circulație nu poate fi mai mare de 20 zile lucrătoare”.