Programul „Zilelor Sf. Antim Ivireanul”


• vă prezentăm programul pentru zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. Vom reveni în numărul viitor cu programul pentru luni, marţi şi mercuri

Vineri, 23 septembrie 2011

Orele 11.00-12.30, Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” Râmnicu Vâlcea – Secţiunea a II-a: Cercetări de cultură medievală şi premodernă (partea I). În program: Mst. Lavinia-Elena DIACONESCU (Râmnicu-Vâlcea), Motivul cărţii în cultura medievală europeană; Ing. Dumitru BONDOC, cercetător istoric (Costeşti – jud. Vâlcea), Proprietăţi moşneneşti în Costeştii Vâlcii (secolele XV-XVIII); Prof. drd. Florin EPURE, director Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, Jupân Matei Morunglavu, ctitorul Mânăstirii Şerbăneşti-Vâlcea; Pr. drd. Constantin MĂNESCU – HOREZU, O ctitorie a unui vătaf de plai: biserica din Cociobi -Slătioara (Vâlcea); Pr. prof. dr. Ion GAVRILĂ (Seminarul Teologic „Sfântul Nicolae” Râmnicu-Vâlcea): Şcoala muzicală de la Episcopia Râmnicului în sec. al XVII-lea al XVIII-lea; Drd. Simona IRIMESCU – BANCIU (Universitatea din Bucureşti): Însemne monarhice în spaţiul medieval românesc, simbolism şi semnificaţii cultural-istorice; Dr. Gabriela NIŢULESCU, Relaţii între Regnum şi Sacerdotium în epoca lui Constantin Brâncoveanu; Prof. dr. Dorin TEODORESCU, director Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Olt, Episcopul Damaschin şi rolul lui în traducerea cărţilor româneşti.

Orele 16.30-18.00, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea – Secţiunea a II-a: Cercetări de cultură medie­va­lă şi premodernă (partea a II-a). În program: Prof. univ. dr. Tudor NEDELCEA, scriitor (Craiova): Eminescu despre evul mediu românesc; Arhim. Veniamin MICLE (Mănăstirea Bistriţa Olteană), Amplasamentul primei bolniţe bistriţene; Prof dr. Ion SOARE (Râmnicu-Vâlcea), Un cercetător de excepţie al limbii române vechi: G. Mihăilă; Prof. univ. dr. Zam­fira MIHAIL, Etape ale traducerii Sfintei Liturghii în limba română în secolul al XVII-lea; Prof. univ. dr. Mihai MO­RARU (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere), Raporturile dintre Noul Testament de la Bălgrad şi Biblia de la Bucureşti; Drd. Adriana GORGOS (Universitatea din Bucureşti), Discursul diatei la feminin (Drepturi succesorale în lumea veche românească); Dr. Ion MILITARU, Structuri literare de tip cavaleresc în Letopiseţul Ţării Moldovei al lui Grigore Ureche; Dr. Narcisa Maria MITU (Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolaescu-Plopşor”), Familii boiereşti vâlcene în epoca premodernă. Studiu de caz: boierii Otetelişanu; Pr. dr. Anton SAVELOVICI (Ploieşti), Versiuni ale Sfintei Scripturi în limba română în secolul al XIX-lea, pornind de la demersul lui Ion Heliade Rădulescu.

Orele 18.00-20.00, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea (Holul Mare) – Deschiderea Zilelor Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea şi ale Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul” (ediţia a XIX-a): Cuvânt prof. Augustina Sanda Constantinescu, directorul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea; Conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr, preşedinte executiv al Fundaţiei Culturale „Sfântul Antim Ivireanul” – prezentarea revistei Lumina Lumii nr. 19-20 (anii XIX-XX); Vernisajul expoziţiei de o zi Tipărituri antimiene în colecţii bibliofile.

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” – Sala de Conferinţe, lansare de noutăţi editoriale: Arhim. Veniamin Micle, Începuturile tiparului românesc (Editura Bistriţa olteană, 2011), prezintă prof. Costea Marinoiu; Noutăţi editoriale ale editurii „Limes” din Cluj-Napoca, prezintă scriitorul Mircea Petean, directorul editurii; Dr. Nicoleta Pălimaru: Valeriu Anania – opera literară, prezintă conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr; Cazania sau Cartea românească de învăţătură a Mitropolitului Varlaam, prezintă scriitorul Dan Zamfirescu, Varlaam – „întâiul mare scriitor de limbă românească”.

Sâmbătă, 24 septembrie 2011

Ora 10.00, Sfânta Mânăstire Govora: Secţiunea a III-a (în cadrul Sesiunii anuale a Centrului de Studii Medievale „Antim Ivireanul”), cu tema Sfântul Antim Ivireanul în memoria cultural-spirituală, dedicată prof. univ. dr. Eugen Negrici, cetăţean de onoare al Râmnicului, la împlinirea a 70 de ani. În program: Prof. dr. Nicoleta MILEA (Alexandria), Florilegium Dan Horia Mazilu (exeget antimolog); Arhim. dr. Policarp CHIŢULESCU, directorul Bibliotecii Sfântului Sinod, Noutăţi despre biblioteca Sfântului Antim Ivireanul; Dr. Doru BĂDĂRĂ (Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti), Antim Ivireanul şi caracterele exotice în istoria tiparului românesc; Mst. Cristina POSTEUCĂ-CURIGUŢ (Bucureşti), Spiritul „raţionalismului ortodox” la Academia Domnească de la Bucureşti în vremea lui Antim Ivireanul; Pr. Nicolae MOGA, Taina Botezului în „Didahiile” Sfântului Antim Ivireanul; Prof. univ. dr. Marian BARBU (Universitatea din Craiova), De la mimesis şi catharsis la predicile lui Antim; Prof. Paul ARETZU, scriitor, redactor şef al revistei „Ramuri” din Craiova, Antim Ivireanul – Imnograf; Conf. univ. dr. Ioan St. LAZĂR, Antim Ivireanul – artist brâncovenesc; Arhim. VICHENTIE, stareţ al Sfintei Mănăstiri Antim, Testamentul Sfântului Antim Ivireanul: tradiţie bizantină şi umanism creştin; Prof.dr. Ion PREDESCU, Colegiul Naţional „Al. Lahovary”, Râmnicu-Vâlcea, Un eminent cercetător al operei lui Antim Ivireanul: Profesorul şi criticul literar Eugen Negrici; Prof. univ. dr. Eugen NEGRICI – subiect rezervat.

Orele 14.00 -19.00, vizită la sfinte mănăstiri din Cerurile Oltului: Govora, Dintr-un Lemn, Surpatele, Bistriţa, Horezu.

Duminică, 25 septembrie 2011

Ora 19.00, în holul mare al Bibliotecii Judeţene, Concert susţinut de Corul „Euphonia” al Filarmonicii de Stat „Ion Dumitrescu”, dirijor Aurel Poenaru.