Program artistic al elevilor din Călimănești, de 1 Decembrie


Florinel_constantinescu_DSV• primarul Florinel Constantinescu a invitat la spectacol întreaga suflare a orașului

Ziua Națională a României a fost marcată, cu mare fast, și de comunitatea din Călimănești. Sute de oameni au luat parte la programul artistic organizat cu ocazia zilei de 1 Decembrie de elevii Școlii „Șerban-Vodă Cantacuzino”. Sala mare a Casei de Cul­tură „Florin Zamfirescu” s-a dovedit neîncăpătoare pentru su­­tele de localnici, invitați pentru prima dată să participe la o ast­­fel de acțiune. Atât primarul orașului, Florinel Constan­ti­nes­cu, cât și inspectorul școlar Gheorghe Oprica, au vorbit despre pro­gramul artistic al elevilor, dar și despre istoria româ­nilor. „V-am invitat la un program artistic deosebit, pus la punct de elevii Școlii „Șerban-Vodă Cantacuzino”. În fiecare an, de 1 Decem­brie, mi-am dorit să fie puși în valoare copiii talentați, dar și cei care-i apreciază și le aplaudă realizările. Prin programul rea­lizat, veți simți căldura și talentul acestor copii. Și asta cu ocazia Zilei Naționale a României, Zilei Naționale a Românilor”, a pre­cizat Florinel Constantinescu. În acest context, vedetele spec­ta­colului, elevii școlii din Călimănești, s-au străduit să le ofere in­vitaților dovada talentului lor.