Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate


• Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620/01.09.2011, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 773/2011 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011

Selectarea persoanelor fizice

Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării prealabile documentare, organele fiscale procedează la identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor de nedeclararea veniturilor impozabile ale persoanelor fizice prin efectuarea următoarelor operaţiuni: stabilirea surselor de date; culegerea datelor deţinute de alte entităţi; formalizarea datelor în structura necesară analizei; definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare.

Stabilirea surselor de date se realizează prin evaluarea informaţiilor deţinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice şi stabilirea necesarului de date care trebuie obţinute în vederea identificării diferenţelor dintre situaţia fiscală personală şi veniturile declarate organelor fiscale, precum şi prin identificarea surselor de date despre persoanele fizice, deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi, necesare determinării riscului de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Culegerea datelor se realizează prin următoarele modalităţi: acces la bazele de date, în temeiul protocoalelor sau acordurilor de colaborare şi schimb de informaţii încheiate, în condiţiile legii; solicitarea datelor necesare pe baza unei cereri adresate de organul fiscal entităţii deţinătoare; informaţii primite de la autorităţi judiciare sau alte autorităţi publice naţionale ori internaţionale care deţin informaţii în legătură cu situaţia fiscală personală a contribuabilului; informaţii obţinute de organele fiscale din surse deschise accesului public.

În vederea definirii caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare se vor avea în vedere următorii indicatori fiscali şi patrimoniali privind persoanelor fizice: veniturile declarate de persoana fizică, precum şi de plătitorii de venit; creşterea valorii patrimoniului persoanei fizice; cheltuielile personale efectuate; fluxurile de trezorerie.

Metode de evaluare

Activitatea de evaluare a riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal se realizează prin: compararea veniturilor declarate cu fluxurile de trezorerie, precum şi cu valoarea creşterii patrimoniale şi a cheltuielilor personale efectuate; evaluarea riscului de nedeclarare; stabilirea riscului minim acceptat de administraţia fiscală prin verificarea încadrării diferenţelor stabilite la art. 109 indice 1 alin. (4) din Codul de Procedură Fiscală.

Organele fiscale vor procesa şi elabora lista persoanelor care depăşesc acest risc, urmând să elaboreze propuneri pentru efectuarea verificării fiscale prealabile documentare. Dacă pe lista de verificare sunt menţionate şi persoane care au calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se va face concomitent pentru toate aceste persoane.