„Primăvara răsar mugurii dezastrului reformelor portocalii”


• susţine deputatul Buican prin intermediul unei declaraţii politice

BUICAN_CRISTIAN_USLZilele trecute, preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, a susţinut în faţa colegilor parlamentari o declaraţie politică prin care a atras atenţia asupra faptului că lipsa medi­camentelor pentru bolnavii de cancer sau haosul la care sunt supuşi pă­rin­ţii care îşi vor înscrie copii la şcoală sunt doar două din rezultatele cele­bre­lor reforme din ultimii trei ani de zile ale reprezentanţilor PDL. În opi­nia deputatului liberal, modificările pe care «urmaşii lui Traian» le-au imple­mentat în ultimii trei ani de zile în sistemul de sănătate au avut ca prim rezultat moartea oamenilor. „Este inadmisibil, inuman şi grotesc să faci reformă după ureche, punând gaj viaţa oamenilor. Dispariţia bruscă şi surprinzătoare a unor medicamente pentru bolnavii de cancer nu este altceva decât rezultatul modificărilor legislative din sistemul de sănătate, implementate şi propuse de PDL. Gra­vitatea acestor realităţi este um­brită de perspectiva că tot mai multe medicamente şi pentru alte patologii decât cele pentru cancer vor dis­pă­rea de pe piaţă, ca urmare a legis­laţiei aberante care a fost adoptată de Guvernul PDL. Este vorba de «taxa Clawback», de decontări întâr­ziate la peste 300 de zile, de un sis­tem total nefuncţional în care statul să nu mai aibă niciun fel de obligaţii me­dicale faţă de cetăţenii săi, una din tezele de căpătâi ale băsescia­nis­mului şi însuşite de adepţii radicali ai acestei noi ideologii politice româ­neşti. Vinovaţii nu ar trebui să întâr­zie să apară, căci incompetenţa por­to­calie răsuflă din toate instituţiile din sistemul de sănătate şi tocmai de aceea solicit public demiterea ime­diată a preşedintelui Casei Naţionale  de Asigurări de Sănătate, Lucian Duţă, acest arogant numit paznic şi supraveghetor pe bugetul CNSAS, cea mai mare bancă de stat din România”, a afirmat Cristian Buican.

În ceea ce priveşte haosul din sistemul de învăţământ, preşedintele liberalilor vâlceni consideră că „mult – trâmbiţata reformă a celebrului necu­noscut biped Daniel Funeriu loveşte de această dată în copii de 5-7 ani, ce se pregătesc pentru prima dată să meargă la şcoală. Nici nu mă voi concentra pe aberaţiile ordinelor şi directivelor Ministerului Educaţiei în ceea ce priveşte înscrierea la clasa zero, ci voi atrage atenţia doar asu­pra faptului că este imposibil să im­plementezi legi, reguli şi proceduri îm­potriva cărora majoritatea pă­rin­ţilor interesaţi dau statul în judecată. Este neproductiv, aberant şi nede­mo­cratic să te lupţi tocmai cu aceia pentru care susţii că ai dat noua lege a învăţământului, adică părinţii care ştiu mai bine decât nişte politruci por­tocalii ce e mai bine pentru copilul lor. Însă, bâlbâielile şi incompetenţa pe­de­liştilor din sistemul de învăţământ nu ar trebui să ne mire, pentru că a de­venit obişnuinţă, nu excepţie”. În finalul declaraţiei sale politice, depu­tatul Buican a acuzat regimul Bă­sescu de distrugerea sistemelor pu­blice din România, afirmând că „as­cunşi în tranşeele blindate de o falsă retorică a reformei statului, adepţii radicali ai băsescianismului au dis­trus toate sistemele publice din Ro­mâ­nia. Exemplele de mai înainte sunt doar proaspete în memoria co­lec­tivă şi nu fac altceva decât să ne confirme, dacă mai era nevoie, că reforma statului mult susţinută de cârmaciul de la Cotroceni, trâmbiţată de vuvuzelele portocalii şi imple­men­tată de incompetenţii radicali adepţi ai băsescianismului este una din cele mai mari minciuni ale actualei Puteri”.