PRIMĂRIA RÂMNICULUI alocă spații pentru două partide politice neparlamentare


Ședinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de luni, 31 ianuarie 2022, ora 10.00, de la Filarmonica „Ion Dumitrescu” este cea de-a doua întâlnire din acest an a consilierilor locali, după extraordinara din 17 ianuarie. Pe ordinea de zi a întâlnirii de luni figurează nu mai puțin de 33 de puncte, după cum urmează:
1.Proiect de hotărâre privind prelungirea aplicării, până la data de 30 iunie 2022 inclusiv, a procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare principale, restante la 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public pe străzile din zona centrală a municipiului”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total și a Devizului General – Buget Local pentru obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Rm. Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111 A”.
4.Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor de salubrizare stradală, a tarifelor pentru lucrări de întreținere spații verzi și a tarifelor pentru lucrări reparații și/sau mentenanță.
5.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului – construcție „Liceul Tehnologic Henri Coandă – clădire stație benzină – depozit” și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obținerii autorizației de desființare.
6.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel a terenului în suprafață de 860 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 54.840.
7.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren aflat în domeniul privat al municipiului.
8.Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului și concesionarea directă a acestuia.

ALDE și PER primesc spații

9.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE – Filiala Județeană Vâlcea – inițiator Primarul municipiului.
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului Ecologist Român – Filiala Județeană Vâlcea.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Construire clădire P+1E cu funcțiunea magazin – retail, amenajări incintă cu spații verzi plantate, alei carosabile și pietonale, împrejmuire teren, amplasare semnale publicitare, branșare la utilități, amplasare post trafo, amenajare accese auto și pietonale, demolare construcții existente, amplasată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Decebal nr. 9”, inițiator Lidl România SCS.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Construire clădiri de locuit, desființare construcții C1+C2, împrejmuire și alipire terenuri – strada Ostroveni nr. 74-82, municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator SC Cuore Nero SRL.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Parcelare teren Schitu Troianu nr. 14D, municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator SC Trans-Autoro SRL.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ și RLU – Amenajare Park Retail, realizare accese din bulevardul Dem Rădulescu, bulevard Dem Rădulescu nr. 2-14, municipiul Râmnicu Vâlcea”, inițiator SC Annabella SRL.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Construire spații multifuncționale (locuință birouri și spații comerciale) pe strada Rapsodiei nr. 6A, Râmnicu Vâlcea, inițiator Nastalin-Dumitru Liviu și Nastalin-Dumitru Elena – Mihaela.
16.Proiect de hotărâre aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Lotizare terenuri pentru Amenajare teren și străzi de acces – Cartier rezidențial Calea lui Traian – punct Cetățuia, municipiul Râmnicu Vâlcea, inițiator Nițulescu Florian și Nițulescu Nina.
17.Proiect de hotărâre privind transferul finanțării Căminului pentru persoane vârstnice Râmnicu Vâlcea de pe sursa de finanțare G „Venituri proprii și subvenții”, pe sursa de finanțare A „Integral de la buget”.
18.Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea.
19.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.02.2022.

Se stabilesc salariile de bază pentru mai mulți funcționari publici

20.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.
21.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de asistență Socială Râmnicu Vâlcea, conform Anexei nr. VIII la Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 01.02.2022.
22.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea.
23.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public începând cu data de 01.02.2022.
24.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2022.
25.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Piețe Prest S.A.
26.Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA.
27.Proiect de hotărâre privind acordarea post – mortem a Titlului de „Cetățean de Onoare” slt. (p.m.) Aurel Remus Brînzan.
28.Proiect de hotărâre cu privire la exprimarea acordului de principiu privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea promovării și dezvoltării turismului în zona urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea, a Orașului Brezoi și în zona stațiunilor turistice.
29.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Consiliul de Administrație al Centrului Național de Excelență Râmnicu Vâlcea.

O plângere prealabilă pe finalul ședinței

30.Prezentarea plângerii prealabile formulată de Phoenix Media SRL, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 1.684 din 14.01.2022.
31.Prezentarea adresei Arhiepiscopiei Râmnicului, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 757 din 10.01.2022.
32.Prezentarea adresei Arhiepiscopiei Râmnicului, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 758 din 10.01.2022.
33.Întrebări, interpelări și informări.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicului