„Picături de iubire în suflet de copil”


În luna ianuarie 2016, reprezentantele Ligii Femeilor Creştin-Ortodoxe Vâlcea, în ca­drul proiectului „Iubirea de aproa­pele meu”, au mers însoţite de părintele Bogdan Brădeanu în vizită la Centrul de socializare Copăcelu. Acest cen­tru destinat copiilor institu­țio­nalizați se află în grija Fundaţiei „Inimă pentru inimă”. Cu această ocazie, co­piilor le-au fost dăruite hăinuţe, jucării şi dulciuri, dar mai ales un strop de dragoste, pe care l-au primit înzecit, pentru că bucuria a fost împărtăşită deopotrivă de copii, dar şi de adulţi. Numele acțiunii a fost unul cât se poate de sugestiv, „Pi­cături de iubire în suflet de copil”.
„Delegaţia a fost întâm­pi­na­tă de către doamna Lidia Do­bre, preşedinta Fundației Ini­mă pen­tru inimă. Manifes­tarea a fost or­ganizată de Liga Femeilor Creş­tin-Ortodoxe Vâlcea, în co­labo­rare cu Direcţia Generală de Asis­tenţă Socială şi Protecţia Co­pilului Vâlcea şi Biblioteca Ju­de­ţeană Antim Ivireanul Vâlcea”, se arată în comunicatul de presă transmis de organizatorii acțiunii.