În atenția tinerilor vâlceni: A început campania de recrutare pentru Centrul Militar Județean


Din data de 25 ianuarie, a demarat perioada de recrutare a tinerilor vâlceni pentru Centrul Militar Județean. Sunt scoase la concurs locuri în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, respectiv: categoria elevi Colegii Naționale Militare – 360; categoria ofițeri – filiera directă – 539 și categoria maiștri militari – 407. Pentru absolvenții învățământului liceal și postliceal cu rpofil sanitar sau aflați în ultimul an de studii, cu specializarea Medicină Generală, sunt scoase la concurs 47 de locuri la cursul de formare a subofițerilor sanitari – Secția Instruire și Perfecționare Medico-Militară Focșani, iar pentru absolvenții învățământului vocațional, specializare Muzică, 20 de locuri în cadrul Centrului de Instruire pentru Muzici Militare București. Absolvenții învățământului universitar finalizat cu obținerea diplomei de licență pot opta pentru parcurgerea cursurilor de formare a ofițerilor pe filiera indirectă, pentru cele 11 locuri, în cadrul Școlii de Aplicație pentru Logistică „General Constantin Zaharia” Chitila – Ilfov.
Candidații recrutați de către centrul Militar Județean Vâlcea vor fi selecționați prin parcurgerea probelor de selecție în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Alba Iulia, iar cei declarați ADMIȘI vor susține examen de admitere în cadrul instituțiilor pentru care au optat. Termenele limită pentru obținerea informațiilor și depunerea dosarelor la sediul Biroului Informare – Recrutare din cadrul Centrului Militar Vâlcea sunt: categoria elevi Colegii Naționale Militare – 05.04.2016; categoria ofițeri – filiera directă – 29.04.2016, categoria maiștri militari – filiera directă – 17.05.2016. Telefoanele la care se poate suna pentru informații: 0250/739.601 int. 189; 0350/424.564 sau 0250/733.985.