OCPI Vâlcea anunță că: Făureștiul e la doar câteva săptămâni de recepția programului de cadastrare gratuită


• Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), demarat în 63 de comune din toată țara a cuprins și patru localități din județul nostru: Diculești, Valea Mare, Fârtățești, Făurești
După cum vă informam și în edițiile noastre anterioare, ANCPI a încheiat acordurile cadru pentru începerea lucrărilor de cadastru general în primele 63 de comune. În total, 224.000 de locuitori vor beneficia de cadastru gratuit. Comunele ai căror locuitori vor beneficia de cadastru general gratuit în perioada imediat următoare sunt: UAT-urile Covăsânț, Fântânele, Frumușeni, Livada, Vladimirescu (jud. Arad), UAT-urile Bethausen, Bara, Balinț, Secaș (jud. Timiș), Vermeș, Berzovia, Măureni (jud. Caraș-Severin), Pătulele, Vânjuleț, Rogova (jud. Mehedinți), Logrești, Berlești, Hurezani, Țânțăreni (jud. Gorj), Pielești, Goicea, Coțofenii din Dos, Brădești (jud. Dolj), Diculești, Făurești, Valea Mare, Fârtățești (jud. Vâlcea), Vișina, Milcov, Oboga, Vișina Nouă, Brastavățu, Vădastra (jud. Olt), Recea, Izvoru, Miroși, Căldăraru (jud. Argeș), Segarcea Vale, Lița, Ciuperceni, Traian (jud. Teleorman), Bilciurești, Dobra, Băleni (jud. Dâmbovița), 1 Decembrie, Copăceni, Clinceni (jud. Ilfov), Dumești, Lețcani, Movileni (jud. Iași), Sulița, Coșula, Copălău (jud. Botoșani), Cornu Luncii, Preutești, Boroaia, Forăști (jud. Suceava), Grumăzești, Bodești, Dobreni, Săbăoani, Tămășeni, Cordun (jud. Neamț). PNCCF se desfășoară în perioada 2015-2023, obiectivul acestuia fiind înregistrarea imobilelor din 2337 unități administrativ teritoriale situate în mediul urban și rural.
Scopul PNCCF este înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară și eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

573 de titluri de proprietate, înscrise la OCPI Vâlcea în 2017

La nivelul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea, în cursul acestui an s-au înscris un număr de 573 titluri de proprietate, pentru o suprafață de 5.608,37 hectare. De asemenea, s-au înregistrat 59.500 cereri pentru prestarea servicii specifice, primă înregistrare imobil în evidențele de cadastru și carte funciară, ipotecii, tranzacții imobiliare, dezmembrării, comasării, solicitării de informații. Între 7 iunie și 19 octombrie 2017, la OCPI Vâlcea s-au încheiat 55 contracte de finanțare între UAT și Oficiu din care 55 UAT/uri care au solicitat finanțare, 37 UAT-uri au încheiat 42 de contracte de prestări servicii pentru desfășurarea de lucrări de înregistrare sistematică într-un număr total de 200 sectoare cadastrale. Totodată, s-au reziliat 18 contracte de finanțare ca urmare a nerespectării termenului de 45 zile pentru încheierea unui contract de prestări servicii sau altor clauze contractuale.
În data de 19 octombrie 2017, stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică desfășurate la Făurești arată un număr total de 10.972 imobile care urmează să fie recepționate.