O mare familie – Centrul pentru Familie Vâlcea


Centru_FamilieJoia trecută, Centrul pentru Familie din Rm. Vâlcea a sărbătorit zece ani de existenţă. Cu această ocazie, gazdele au organizat o zi a porţilor deschise, unde au fost invitaţi toţi membrii societăţii civile pentru a vedea centru, pentru a cunoaşte oamenii de aici, pentru a vedea exact ce lucruri bune fac ei pentru copii, dar şi pentru părinţii lor. Aşadar, pentru început câteva cu­vin­te despre Centrul pentru Fa­mi­lie… A fost înființat în anul 2001 ca  ONG. Inițial, acesta a fost fondat de către o persoană din Noua Zee­lan­dă, dar Consiliul Director și per­so­nalul sunt formate, în principal, din români. Ideea unui astfel de centru a venit datorită nevoii comunității locale de a se lucra, în mod pre­ven­tiv, cu familiile în privința abando­nu­lui. Mai precis, scopul unui astfel de centru îl reprezintă prevenirea aban­donului copiilor și promovarea unei vieți sănătoase și pozitive de fa­milie. Prin prevenirea abando­nu­lui copiilor, strategia Centrului pen­tru Familie este aceea de a îm­pu­ternici și susține familiile pentru a deveni familii puternice, care pot cons­trui comunități puternice. Gru­pul țintă include orice familie care se află în risc de a-și abandona co­pilul sau care sunt în dificultate, si­tuațiile comune fiind: familiile cu ve­nituri mici sau în șomaj, familii mo­no­parentale care se formează sau reformează profesional, familii mo­no­parentale care nu au suportul fa­miliei extinse sau al comunității, fa­milii care se află într-un ciclu gene­ra­țional de sărăcie și disfunc­țio­na­litate, părinți cu un grad scăzut de abilități parentale și/sau cu o înțele­gere limitată a problemelor de să­nă­tate și igienă, părinți cu o înțele­ge­re limitată a resurselor disponi­bile în comunitate. Maggie Vincet – fon­datorul centrului, alături de Ca­melia Păsat – director au prezentat în cuvinte, dar mai ales în fapte cine este şi ce reprezintă Centrul pentru familie pentru comunitatea din Rm. Vâlcea. „Noi nu încercăm să adap­tăm copiii la activităţile planificate, ci ne ajustăm activităţile pentru a îndeplini nevoile copiilor, care învaţă cel mai bine făcând anumite lucruri”, preciza Camelia Păsat în timp ce prezenta Centrul invitaţilor, respectiv viceprimarul Cosmin Cons­­t­antinescu, dr. Cristina Gân­dă­cioiu – DSP, reprezentanţi ai Direc­ţiei de Asistenţă Socială şi ai presei. În acelaşi timp, gazdele au cerut şi sprijinul Primăriei pentru un eventual ajutor financiar, direct sau sub forma de subvenţie. Cosmin Constantinescu a promis că va ridica această problemă în consiliul local, încercând să găsească o variantă pentru a susţine Centrul.

Este greu de descris în câteva cuvinte munca, dar mai ales dărui­rea cu care personalul lucrează cu copiii, cum îi consiliază pe ei şi pe părinţii lor, cum totul este într-o or­dine izbitoare dar firească, cum bunătatea şi sinceritatea radiază din fiecare colţ al încăperii. Aşa că m-am lămurit repede, este într-ade­văr un loc numai bun pentru creşterea şi educarea sănătoasă a copiilor aflaţi în dificultate.