„Feerii autumnale” – un proiect mai mult decât interesant


După cum vă anunţam în numărul trecut, revenim cu date despre proiectele implementate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Unul dintre aceste proiecte este „Feerii autumnale”. Scopul acestuia este de a creşte gradul de promovare şi valorificare a colecţiei de carte veche deţinută de bibliotecă, precum şi popularizarea noutăţilor editoriale intrate în fondul bibliotecii. Se urmăreşte dezvoltarea şi cultivarea gustului pentru lectură, familiarizarea cu marile valori ale culturii naţionale şi universale, sensibilizarea faţă de valoarea cărţii, crearea unui spaţiu de coeziune socială şi convivialitate în care vor interacţiona toate categoriile de public. Proiectul se va desfăşura pe perioada octombrie 2011-mai 2012 şi se vor organiza şi desfăşura întâlniri bilunare (joia), pe diferite teme (literatură, artă, muzică, istorie ş.a.), cu invitaţi din toate domeniile de activitate. În cadrul acestor întâlniri vor avea loc: prezentări şi expoziţii de carte, dezbateri tematice, momente artistice, videoproiecţii de filme artistice şi documentare, dialoguri cu personalităţi ale vieţii culturale şi sociale.