MINISTERUL DEZVOLTĂRII elaborează un proiect de lege privind reducerea decalajelor de dezvoltare


În vederea reducerii disparităților teritoriale la nivel național, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), ca autoritate responsabilă cu dezvoltarea teritorială durabilă, a inițiat un grup de lucru intern pentru elaborarea unui pachet de măsuri integrate ce vor fi aprobate prin lege.
Măsurile propuse vor viza aspecte instituționale și de infrastructură conectivă și edilitară, inclusiv facilități economice și fiscale, precum și alte tipuri de intervenții care să conducă la creșterea condițiilor de viață, limitarea migrației populației și, implicit, la reducerea decalajelor majore între regiuni, județe și medii de rezidență.
Prin urmare, la nivelul fiecărui județ, vor fi identificate UAT-urile rurale pentru care vor fi propuse spre implementare o serie de proiecte care să asigure infrastructura necesară și să dezvolte capacitatea instituțională. De asemenea, pentru orașele mici, cu probleme sociale și economice, identificate în baza unor criterii obiective, vor fi propuse măsuri care să conducă la creșterea calității vieții și la asigurarea oportunităților economice.
La finalul anului 2020, MDLPA a elaborat rapoartele privind starea teritoriului și zonele rurale în declin, care evidențiază o serie de tendințe negative care generează decalaje majore de dezvoltare între regiuni, județe și medii de rezidență, în funcție de specificitățile geografice, oportunitățile economice, infrastructura conectivă, capitalul uman și conjuncturile istorice.
Sursă foto: Arhivă