Miercuri, MANAGERII DE NOTA 10 AI INSTITUȚIILOR CULTURALE, în fața Consiliului Județean


Consiliul Județean Vâlcea se întrunește miercuri, 31 martie 2021, pentru ședința ordinară a lunii martie în care se vor aproba evaluările directorilor de instituții culturale subordonate CJ. Într-o unanimitate aproape tristă față de realitatea efectivă, toți acești manageri au primit calificativele maxime, aidoma unor vremuri pe care le credeam și ni le doream apuse. Dacă și Vâlcea se poate lăuda cu o viață culturală vibrantă care să merite superlativul absolut pentru șefii și directorii ei…

Multe puncte importante pe ordinea de zi a întâlnirii de miercuri

Iată, însă, întreaga ordine de zi a întâlnirii: aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a CJ Vâlcea din data de 26 februarie 2021; Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier județean al lui Stănculescu Victor-George, precum și vacantarea locului de consilier județean; Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea CJ Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021, cu modificările și completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 9 din 29 ianuarie 2021, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, pe anul 2021, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, al SJU Vâlcea și al Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, pe anul 2021; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății CETPREST S.R.L. Berbești, pe anul 2021; Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului de Psihiatrie Drăgoești, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului ADI Sud-Vest Oltenia; Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii CJ Vâlcea nr. 146 din 21 august 2020 privind aprobarea proiectului „Întărirea capacității Spitalului Județean de Urgență Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” și a Acordului de parteneriat; Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare al SJU Vâlcea asupra spațiilor aflate la parterul imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Schitul Troianu nr. 2-4, în vederea funcționării Centrului de Sănătate Mintală, care aparțin domeniului public al Județului Vâlcea, prin renunțarea SJU Vâlcea la acest drept, Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Stoenești cu Județul Vâlcea, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire trotuare pietonale adiacente, pe partea stângă și dreapta a DN67, DJ651 și DJ646 A, în satele Stoenești, Bârlogu, Mogoșești și Budurăști, Comuna Stoenești, Județul Vâlcea”.

Ce se dezbate în partea a doua a ordinarei de miercuri?

Pe ordinea de zi a ședinței de miercuri se mai află următoarele: Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului Doinei Gănescu, managerul Școlii Populare de Arte și Meserii Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului lui Remus Grigorescu, managerul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului lui Claudiu-Aurel Tulugea, managerul Muzeului Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului lui Dumitru-Antonie Chelcea, managerul Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”; Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului lui Alin Constantin Pavelescu, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării pe anul 2020 a managementului lui Octavian Costin, managerul Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea; Proiect de hotărâre privind validarea mandatului membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vâlcea; Proiect de hotărâre privind modificarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, constituită prin Hotărârea CJ Vâlcea nr. 21 din 31 ianuarie 2019.
Sursă foto: Arhivă