LUCIAN MARINESCU, FSLI Vâlcea: „Memorandumul privind salarizarea bugetarilor este o amețeală! Legal, nu se mai poate schimba nimic și Guvernul știe…”


Revoluția sistemului bugetar este pe cale să se producă! Guvernul a stabilit deja data de la care intenționează să treacă la treabă și să reformeze: peste 30 de zile! Până atunci, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor au demarat o analiză în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice, „în vederea îmbunătățirii cadrului legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.
Este vorba de un Memorandum lansat la finele săptămânii trecute, la capătul ultimei ședințe desfășurate la Palatul Victoria și unde se propun o serie de principii care vor fi avute în vedere la elaborarea cadrului normativ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Principalele noutăți privind salarizarea bugetarilor

Iată cum arată lista acestor „principii” referitoare la salarizarea personalului plătit din fonduri publice:
• reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2.300 lei;
• introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;
• plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;
• revizuirea sistemului de acordare a sporurilor: sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă este aceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;
• analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;
• acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;
• implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaționale în același timp, în scopul evitării apariției unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare și al înlăturării posibilității contestării unor prevederi în fața instanțelor de judecată.

Ce s-a transmis prin Memorandumul privind salarizarea?

„În prezent, în sectorul bugetar se identifică o serie de discrepanțe salariale, prin care unele categorii de personal au fost favorizate în raport cu celelalte categorii de personal din sectorul bugetar. Mai mult decât atât, o serie de discrepanțe au apărut și ca urmare a efectelor unor hotărâri judecătorești definitive.
La nivelul administrației publice locale, se identifică o serie de dezechilibre salariale introduse ca urmare a aplicării nomenclatorului de funcții fără salarii, potrivit legislației privind salarizarea în vigoare. Acest lucru a condus, pe de o parte, la existența unor niveluri diferite de salarizare pentru aceeași funcție în cadrul administrației publice locale, iar pe de altă parte, la răsturnarea ierarhiilor firești pe nivele de complexitate a activității în administrația publică. Aplicarea legii a dus la situația în care unele salarii de bază din administrația publică locală sunt mai mari decât salariile din administrația publică centrală.
Cât privește plafonarea la 30% din suma salariilor de bază, a sporurilor acordate personalului bugetar pe ordonator de credite, în prezent, există sectoare de activitate care sunt exceptate de la acest plafon de sporuri, ceea ce determină acordarea unui număr mai mare de sporuri pentru aceste categorii bugetare, în detrimentul altor categorii de personal bugetar care nu pot depăși acest plafon.
În acest sens, există excepții pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă socială şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru care suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut.
Deoarece determinarea sporurilor se face în raport cu salariul de bază se creează o situație discriminatorie, unele funcții beneficiind de un cuantum al sporurilor cu mult mai mare decât altele, cu toate că activitatea se desfășoară în aceleași condiții, iar expunerea la condiții periculoase sau vătămătoare este aceeași, indiferent de funcția deținută.
Față de cele prezentate, este necesar ca ministerele corespunzător familiilor ocupaționale de funcții bugetare să transmită în termen de 30 de zile, propuneri și observații de îmbunătățire a legislației privind salarizarea în domeniul de competență, în vederea reașezării politicilor salariale în conformitate cu principiile prezentate în acest Memorandum. Facem precizarea că activitățile vor demara cu consultarea ordonatorilor principali de credite, corespunzător familiilor ocupaționale de funcții bugetare, iar pe parcursul desfășurării etapelor de lucru, se va discuta și cu ceilalți actori implicați, respectiv confederațiile sindicale reprezentative și structurile asociative”, reiese din Memorandum.

Reacția unora dintre sindicatele din Vâlcea

Președintele UST Cartel ALFA Vâlcea e de părere că Memorandumul este un simplu exercițiu de imagine și nimic mai mult: „N-o să facă absolut nimic din tot ceea ce au anunțat. E praf în ochi pentru că au angajat și ei în draci oamenii lor și nu-și permit nici să-i dea afară și nici să se atingă de veniturile lor! Vă dau scris! E praf în ochi și nimic mai mult…”.
De partea celui mai mare sindicat vâlcean din învățământ, Lucian Marinescu este de părere că: „Este o pură și totală amețeală! De la enunțarea acelor principii până la faptul că, din punct de vedere legal, nu se mai poate schimba nimic în ceea ce privește Legea salarizării și Guvernul știe foarte bine treaba asta… Eu n-am văzut între acele principii modul cum se anulează anumite legi, pentru anumite categorii socio-profesionale… Mă repet: este o amețeală pentru sindicate și nu numai! Atât și nimic mai mult…”.