AU VENIT PRIMELE BILETE DE TRATAMENT pentru pensionarii vâlceni


Casa Județeană de Pensii Vâlcea informează că a intrat în vigoare Hotărârea nr. 321/2021 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2021, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice. Numărul maxim asigurat de bilete la tratamentul balnear este de cel mult 59.926, acestea fiind repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.
La numărul de bilete prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alți operatori economici, număr care se va stabili prin încheierea unor contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru atribuite în anul 2020.

Actele necesare pentru obținerea biletelor

Actele necesare pentru obţinerea unui bilet de tratament sunt următoarele:
• cererea tip de acordare a biletului de tratament;
• actul de identitate (copie);
• talonul de plată a pensiei (original sau copie);
• biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original);
• programul de recuperare (copie, cu prezentarea actului original).

Cine poate beneficia de aceste gratuități?

Beneficiază de tratament balnear în mod gratuit pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă.
De aceste bilete mai beneficiază și persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor OUG 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice pentru asigurarea în caz de accidente de muncă şi boli profesionale, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear; salariaţii care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, exploatarea, minereului de uraniu şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere.

În Vâlcea, cele mai multe bilete de tratament sunt disponibile pentru stațiunea Băile Olănești

La nivelul județului nostru, Casa Județeană de Pensii Vâlcea a anunțat că au fost repartizate, pentru seria I din 2021, 28 bilete. Acestea sunt disponibile pentru tratament în următoarele localități: 14 bilete pentru Băile Olănești, cinci bilete pentru stațiunea Amara, câte două pentru Bala, Buziaș, Pucioasa și Geoagiu și un singur bilet pentru Covasna.
Sursă foto: Arhivă