Litigiile IMM-urilor, în prim plan


La sediul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea a avut loc ieri, la prânz, o întâlnire care a avut în aten­ție sfera IMM-urilor. Astfel, În­tre­prinderilor Mici și Mijlocii din toa­te sectoarele care sunt în contact cu consumatorii li s-a cerut să con­tribuie la elaborarea politi­cilor și legislației UE, părerile exprimate cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor de consum fiind consem­nate în cadrul unui seminar orga­nizat la ora 12.00. Cum Comisia Europeană examinează în prezent funcționarea mecanismelor alterna­tive de soluționare a litigiilor de con­sum în Europa, pentru a ști dacă întreprinderile cred că aces­tea sunt o modalitate eficace de rezolvare a litigiilor cu consu­ma­torii, evenimentul de ieri de la CCI  a beneficiat de o suficientă doză de interes. O dovadă în acest sens a fost și prezența lui Răzvan Res­me­riță, director al Centrului European al Consumatorilor Romania.  Pe lângă acesta, au mai luat parte comisarul şef al Comisariatului Ju­dețean pentru Protecția Consu­ma­torilor Vâlcea și un reprezentant al Curții de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și In­dustrie Vâlcea. Agenda întâlnirii a consemnat tipurile de sisteme alternative de soluționare a litigiilor de consum; standardele de func­țio­nare ale ADR în Uniunea Europea­nă; medierea conflictelor în Româ­nia; posibilități de recurs pentru con­sumatori. Prin participarea lor efectivă, firmele au putut cunoaște deciziile ce vor fi luate în consi­derare de CE în elaborarea politi­cilor viitoare privind mecanismele alternative de soluționare, astfel încât acestea să răspundă nevoilor întreprinderilor. Acest panel pentru IMM-uri este organizat în cadrul proiectului RO-SMEP, proiect ce-si propune sa faciliteze participarea IMM-urilor la procesul legislativ european prin colectarea opiniilor firmelor cu privire la politicile și legislația europeană ce le pot influența activitatea.