ITM VÂLCEA anunță că nu au fost constatate nereguli la angajatorii care folosesc munca zilierilor


În perioda 9-13 octombrie 2023, în cadrul Campaniei Naționale privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, fost controlati inopinat 18 beneficiari de lucrări care au înregistrat si transmis date în registrul de evidență a zilierilor.
Beneficiarii de lucrări pot fi: unităţile administrativ-teritoriale, persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional.
Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele drepturi:
a) să stabilească activităţile pe care urmează să le desfăşoare zilierul, locul executării activităţii şi durata acesteia;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a lucrărilor.
Beneficiarul sau un împuternicit al acestuia are următoarele obligaţii:
a) să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor;
b) să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle întrun raport de muncă cu beneficiarul sau un împuternicit al acestuia;
c) să prezinte Registrul electronic de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
d) să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
e) să plătească zilierului remuneraţia cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârşitul fiecărei zile. Plata remuneraţiei se poate realiza cel mai târziu la sfârşitul săptămânii sau al perioadei de desfăşurare a activităţii, respectiv lunar, în situaţia în care perioada de desfăşurare a activităţii depăşeşte 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier şi beneficiar sau un împuternicit al acestuia. Modalitatea de plată electronică şi aspectele care privesc plata remuneraţiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Obiectivele controlului

• creșterea gradului de conștientizare a beficiarilor și zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce priveste necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale stipulate de Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri;
• diminuarea consecințelor sociale și economice care derivă din nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legale;
• identificarea beneficiarilor care utilizează munci prestate de copii și tineri cu nerespectarea prevederilor legale;
• identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă și luarea măsurilor pentru respectarea de către beneficiarii din domeniile care fac obiectul campaniei, a prevederilor legale;
• determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa, completa și transmite registrul zilierilor în formă electronică. Registrul electronic de evidenţă a zilierilor este singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor.
„Au fost controlati inopinat 18 beneficiari de lucrări care au înregistrat și transmis date în registrul de evidență a zilierilor. Nu au fost constatate neconformități în ceea ce privește respectarea prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri”, se arată într-un comunicat de presă al ITM Vâlcea.
Sursă foto: Arhivă