Inspectorii muncii din Vâlcea au descoperit 126 de neconformități în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă


În luna februarie 2024, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vâlcea au efectuat 63 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Au fost constatate 126 neconformități de la punerea în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Au fost aplicate 126 sancţiuni contravenţionale, din care două amenzi contravenționale în valoare de 15.000 lei.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

  • asigurarea de echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
  • asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
  • asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
  • evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
  • elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
  • efectuarea unei instruiri corespunzătoare lucrătorilor în domeniul securității şi sănătății în muncă;
  • dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
  • dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
  • efectuarea corespunzatoare a determinarilor de noxe necesare pentru protecția lucrătorilor expuși și luarea măsurilor la locurile de muncă;
  • asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

„În domeniul Supravegherii Pieței produselor au fost efectuate șapte controale, în urma cărora au fost verificate 38 produse. Au fost constatate două neconformități pentru care au fost aplicate două sancțiuni contravenționale. Au fost comunicate de către angajatori 15 evenimente și au fost avizate trei dosare de cercetare a unor evenimente încheiate ca accidente de muncă care au produs incapacitate temporară de muncă. În luna februarie 2024, s-a înregistrat un accident de muncă. Pentru funcționarea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea a autorizat trei unități, în conformitate cu prevederile Legea nr. 319/2006 (cu modificările și completările ulterioare)”, se arată într-un comunicat de presă dat publicității de ITM Vâlcea, semnat de inspectorul șef Viorel Din.