Înregistrarea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii interesaţi că, începând cu obligaţiile aferente lunii iulie a.c., formularul 112 „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” va fi depus numai prin mijloace electronice de depunere la distanţă.

Atenţie! Formularul 112 va fi depus on-line până joi, 25 august a.c., inclusiv.

Deoarece procedura de obţinere a certificatului digital calificat necesită parcurgerea mai multor etape, invităm contribuabilii să urgenteze acest demers.

După obţinerea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line”, contribuabilii vor depune la orice unitate fiscală din subordinea ANAF:

– formularul 150 listat, semnat şi ştampilat de contribuabilul pentru care se depun declaraţiile fiscale;

– documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi copie;

– documentul în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);

– documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

După depunerea documentaţiei, contribuabilii vor primi o confirmare pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150 pentru utilizarea serviciului „Depunere declaraţii on-line”. Apoi, se accesează website-ul ANAF, www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, parcurgând etapele prezentate în ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line, publicat pe website.