În acest an, suma redirecţionată de vâlceni către entităţi nonprofit este mai mare cu 1,1%


gogirnoiu_gheorghe_bunÎn acest an, 28.722 de contribuabili vâlceni şi-au exprimat opţiunea pentru redirecţionarea sumei de 1.655 mii lei de la bugetul de stat reprezentând 2% din impozitul anual aferent veniturilor obţinute în anul 2011, către entităţile nonprofit.

De remarcat este faptul că, deşi numărul de contribuabili care au optat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit în anul 2011 a fost mai mic decât în anul 2010 cu 1,8%, suma de redirecţionat aferentă anului 2011 este mai mare cu 1,1%.

Beneficiarii acestei opţiuni sunt 1.327 entităţi nonprofit – asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, patronate, partide politice, asociaţii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit trebuie să fie folosite în acest scop.

„Până la 31 octombrie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea a virat către entităţi nonprofit suma de 533 mii lei. Acţiunea de restituire a sumei de 2% din impozitul anual aferent veniturilor obţinute în anul 2011 este în plină desfăşurare, personalul fiscal cu atribuţii în domeniu fiind preocupat pentru respectarea opţiunilor contribuabililor şi rezolvarea operativă a situaţiilor în care au fost completate incorect sau incomplet datele de identificare ale entităţilor nonprofit, acţiunea urmând să fie finalizată până la sfârşitul anului” – a declarat Gheroghe Gogîrnoiu, directorul executiv al instituţiei.