Elevi ai Colegiului Economic, în practică şcolară la DGFP Vâlcea


Pentru a răspunde necesităţilor de formare profesională în domeniul economic, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea şi Colegiul Economic Râmnicu-Vâlcea au încheiat o convenţie de colaborare.

În acest context, în perioada 5-9 noiembrie a.c., 27 elevi, coordonaţi de prof. Narcisa Angheloiu, participă la un stagiu de pregătire practică în cadrul Finanţelor Publice vâlcene.

Principalele teme ale stagiului de pregătire cuprind: asumarea responsabilităţilor la locul de muncă din fişa postului; însuşirea şi respectarea disciplinei în muncă (regulamentele de ordine interioară; de organizare şi funcţionare); norme de comportament, conduită şi relaţii interpersonale în cadrul grupului de lucru.

Consultanţa de specialitate este asigurată de: doamnele Elena Ilie, şef birou; Mihaela Bîrsan, inspector principal, şi domnul Marius Ciucă, consilier superior.

Stagiul de pregătire a elevilor înclude şi o întâlnire de lucru cu domnul Gheorghe Gogîrnoiu, director executiv al DGFP Vâlcea, privind rolul civismului fiscal în viaţa societăţii, misiunea şi valorile Administraţiei Fiscale.