Impozitul pe venitul agricol va fi anulat proporţional cu gradul de calamitate constatat


Potrivit unei Ordonanţe de Urgenţă adoptate miercuri, 18 iunie, de Guvern, impozitul pe venitul agricol va fi anulat proporţional cu gradul de calamitate constatat. „Se anulează impozitul pe venitul agricol, proporțional cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care au desfășurat în anul 2013 activități agricole și care au suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi”, se arată în informarea Guvernului. Actul normativ prevede acordarea acestei facilități în cazul în care producția nu a fost asigurată și a fost calamitată în proporție de peste 30%, acest lucru putând fi dovedit printr-un document emis de autoritatea competentă, în condițiile legii. Mai mult, cei care au plătit deja contribuțiile beneficiază de restituirea sumelor achitate. Potrivit Executivului, actul normativ mai reglementează „o excepţie în privinţa obligaţiei de desemnare a unui împuternicit de către contribuabilii care au obligaţii declarative şi nu au un domiciliu fiscal în România”, dar şi posibilitatea emiterii şi comunicării actelor administrative fiscale şi în formă electronică. De asemenea, OUG stabileşte posibilitatea contribuabililor de a transmite la organele fiscale cereri ori alte acte procedurale utilizând mijloacele de transmitere la distanţă, dar şi posibilitatea organului fiscal de a transmite, inclusiv în format electronic, la solicitarea altor autorităţi publice, documentele privind situaţia fiscală a unui contribuabil. „Creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare ANAF se includ în sfera de aplicare a eşalonării de plată, astfel încât vor constitui obiect al eşalonării toate obligaţiile de plată existente în evidenţa organului fiscal”, se mai precizează în documentul citat.