Expoziție eveniment la Muzeul de istorie


• „Plenitudine” este vernisată, azi, de la orele 15.00
De vineri, 6 octombrie, până marți, 31 octombrie, Muzeul de Istorie va găzdui o expoziție de design textil. „Plenitudine” vine în Râmnic direct de la Universitatea de Artă din București coordonată de profesor Daniela Frumușeanu a cărei activitate artistică cuprinde:
• 32 expoziţii personale în ţarǎ şi strǎinǎtate (Viena, Austria, 2017; Viens/Franţa, 2016; București/România, 2016, 2015 (2), 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2007 (2), 1999, 1995, 1994; Rhode Island/S.U.A., 2014; Câmpulung Muscel/România, 2011; Isili/Sardinia/Italia, 2010, 2008; Otopeni/România, 2010; Siurgus Donigala/Sardinia, 2009; Bacău/România, 2009; Geneva/Elveţia, 2009; Kyrenia/Cipru, 2008; Craiova/România, 2008; Sibiu/România, 2007 (2); Slatina/România, 2007; Bârlad /România, 2002; Buzău/România, 1998; Bacău /România, 1994; 1985).
• peste 200 participări la expoziţii (naţionale, municipale, bienale, trienale, quadrienale), organizare expoziţii colective /alte manifestări specifice din România.
• premii, distincţii, nominalizări sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor artistice (prezentare selectivă): 2016 (noiembrie) Premiul pentru tehnică mixtă, acordat în semn de apreciere pentru participarea deosebită la Expoziţia de artă vizuală FABRICAT ÎN ROMȂNIA, ediţia a IV-a, organizată în perioada 14 noiembrie – 4 decembrie 2016 la Palas Mall Iaşi, în cadrul Festivalului Internaţional ,,Arta şi tradiţia în Europa’’, proiect avizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România în CAER 2016, Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, Domeniul Cultural – Artistic, Axa: Culturi şi Civilizaţii. Diplomă acordată de Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Iaşi, Palas Mall Iaşi, Librăria Cărtureşti Palas Mall Iaşi, Universitatea de Arte ,,George Enescu’’ Iaşi; 2016 (1 martie) Premiul de recunoştinţă pentru merite deosebite în activitatea artistică,         didactică şi curatorială în domeniul artelor vizuale, oferit de Biblioteca Judeţeană  ,,Marin Preda” Teleorman şi Consiliul Judeţean Teleorman, cu ocazia organizării la  Alexandria a proiectului internaţional WEST MEETS EAST – A Cultural Book Exchange 2015 / 2016 (ediţia a VIII-a); 2015 Marele Premiu acordat la Bienala Naţională de Artă Contemporană ,,Aegyssus”,  ediţia a doua, Tulcea; 2012 Premiul acordat la expoziţia ,,Ritmuri atemporale” – ediţia a III-a, Iaşi; 2010 Premiul “SALONUL MIC BUCUREŞTI”, acordat la ediţia a IV-a (SMB4 mixed media) “Imaginea corpului uman versus Geometrii subiective”,  Centrul Artelor Vizuale, Galeria Căminul Artei P+E, Bucureşti; 2006 Premiul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, acordat la expoziţia itinerantă Saloanele Moldovei, expoziţie concurs internaţională de artă  contemporană, ediţia a XVI-a; 2006 Marele Premiu, acordat la Bienala artelor plastice ,, Ion Andreescu “, Buzău; 2004 Premiul pentru artă decorativă, acordat la Bienala artelor plastice ,, Ion Andreescu “ ediţia a 5-a, Buzău; 2002 Premiul şi medalia Fundaţiei ,,Sf. Luca” acordate la Concursul naţional de pictură, grafică şi artă decorativă ,,N.N.Tonitza“, Bârlad; 2001 Marele Premiu şi medalia ,,Sf. Luca” acordate la expoziţia ,,Visul American“- Bârlad; 1998 Premiul ,,Magie inovativă “ acordat la a 8 a Bienală Naţională de Miniatură Textilă-Bucureşti.
• 6 nominalizări, 21 diplome de participare, 1 diplomă aniversară, 13 diplome de excelenţă, 3 diplome de onoare, 1 diplomă de mulţumire, 1 certificat de atestare a competenţelor profesionale, 1 diplomă pentru merite deosebite în activitatea artistică şi pedagogică, 3 medalii.
• peste 91 participări la expoziţii de grup în străinătate sau cu caracter internaţional.
• organizator şi curator a peste 200 de evenimente culturale cu caracter naţional şi internaţional.
Autor unic a două cărţi şi prim autor a două cărţi, apărute la edituri din Bucureşti recunoscute de CNCSIS; autoarea unor articole de specialitate publicate la diverse edituri din Bucureşti. Editor coordonator al unor cataloage de artă şi al unor DVD-uri (cu ISBN) tipărite la Editura UNArte Bucureşti, Editura Universităţii din București și la alte edituri. Menţionată în cărţi, cataloage şi reviste de artă (tipărite sau online), CD-uri cu ISBN şi pe diferite site-uri. Curator/organizator şi participant cu lucrări de artă în cadrul unor proiecte interdisciplinare naţionale şi internaţionale. Participări cu articole la sesiuni ştiinţifice naţionale organizate în cadrul / în afara Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti.
Lucrări de artă donate / achiziţionate pentru spaţiul public sau privat, în ţară şi străinătate.
Coordonator în perfecţionarea postuniversitară a unor lucrări de grad I didactic pentru învăţământul preuniversitar, specialitatea Educaţie Artistică Plastică / referent comisii doctorat / membru jurii de specialitate.
Din 2012 deţinătoarea Brevetului de invenţie Nr. 126674, acordat în temeiul Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541, din 08 august 2007. Titlul invenţiei: PROCEDEU DE PIROIMPRIMARE CU MATERIALE TERMOREZISTENTE PE SUPORTURI ORGANICE ŞI ANORGANICE.
„Daniela Frumuşanu reuşeşte să transforme obiectele cele mai obişnuite, care sunt de regulă aşezate sub semnul decorativului, în vehicule ale reprezentării, în purtătoare de semnificaţii. Decisivă pentru viziunea sa, pentru cristalizarea unui sistem simbolic, este cunoaşterea temeinică a artei orientale, care cheamă orice semn plastic spre o funcţionare complexă, care depăşeşte, în mod evident, simpla înţelegere a atribuţiilor decorative. În lucrările sale componenta spirituală este de fiecare dată prezentă. Astfel, straturile succesive de material — hârtie sau fibre textile — devin, în ordinea pe care le-o impune artista, o serie de „cărţi”, de depozite culturale. Altă dată, imaginile figurative, aparent statice, primesc fluxul energetic al organizării dinamice a partiturii filmice. Ceea ce părea izolat şi inert capătă, în noua compoziţie, mişcare şi sens” sună invitația la vernisaj.