Despăgubiri pentru Mateeşti


vladoiu_aurel2• deputatul Vlădoiu i-a cerut ministrului Ariton lămuriri privind situaţia gospodăriilor care au fost afectate de alunecările de teren

În cursul săptămânii trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a adre­sat lui Ion Ariton – ministrul Eco­no­miei o interpelare privind despă­gubirile ce trebuie acordate cetăţeni­lor din Mateeşti ale căror gospodării au fost afectate de alunecările de teren. „În anul 2009, alunecările de teren din zona haldei de steril de la Turceşti-comuna Mateeşti au afectat mai multe gospodării, dar şi terenuri agricole. Mai mulţi locuitori din zo­ne­le afectate de alunecările de teren s-au prezentat la Biroul parla­mentar din oraşul Horezu şi au ridicat cu in­sis­tenţă problema acordării de des­pă­gubiri pentru pagubele produse. Cea mai recentă sesizare a venit din partea fraţilor Ilie şi Ion Gârlă, a căror locuinţă a fost afectată aproape în totalitare de alunecările de teren. Deşi au depus dosarul pentru despă­gu­biri – cu toate documentele nece­sare– nu au primit nici un  răs­puns din partea autorităţilor judeţene şi nici din partea autorităţilor cen­trale. Având în vedere cele menţio­na­te mai sus, vă rog, domnule minis­tru, să-mi prezentaţi ce măsuri veţi lua pentru reglementarea acestei si­tuaţii”, se arată în interpelarea lui Vlădoiu.