Deputatul Vlădoiu a atenţionat-o pe ministrul Rovana Plumb: „Trebuie stopată uscarea pădurilor de răşinoase din bazinul Lotrului!”


vladoiu_aurel2Zilele trecute, deputatul vâlcean Aurel Vlădoiu a adresat Rova­nei Plumb – ministrul Mediului şi Pădurilor o interpelare pe tema sto­pării fenomenului de uscare a pădurilor de răşinoase din bazinul Lo­trului – Vâlcea. „Bazinul superior al Lotrului este cunoscut prin bogă­ţia molidişurilor aflate într-un optim ecologic, care găsesc condiţii ex­ce­lente de dezvoltare şi regenerare naturală. Se apreciază că bazi­nul Lotrului împreună cu cel al Sebeşului (Frumoasa) constituie cel mare corp de pădure de molid din sud-estul Europei. După anul 2.000, entuziasmul retrocedărilor către vechii proprietari (adevăraţi sau nou creaţi), retrocedări mai mult sau mai puţin legale, a condus la începerea unui nou val de exploatare a masei lemnoase în aceas­tă zonă. Probabil că ele au avut aprobările necesare, dar ceea ce a urmat se poate vedea cu uşurinţă astăzi de către orice trecător prin zonă. Teritoriile cu mari exploatări de pădure se situează în sectoa­rele Obârşia Lotrului, Valea Haneşu, Valea Steaja, Vidra, Valea Lato­ri­ţei spre izvoare, Groşetu, totalizând peste 2.000 de hectare în ulti­mii zece ani. Exploatările s-au făcut cu mare grabă, fără a se mai respecta normele Codului silvic şi principiul stabilit de «patriarhul» silviculturii româneşti, Marin Drăcea: «Baza exploatării pădurii tre­buie să fie conservarea». De asemenea, nu s-au mai respectat nor­mele prevăzute prin amenajamentele silvice: vârsta optimă de ex­­­ploa­tare, metodele de extragere a arborilor, formarea de martoane din crăci, evacuarea materialului lemnos nefolositor, cojirea cioatelor, reîmpădurire, îngrijirea plantaţiilor, controlul stării fitosanitare etc. Exploatarea s-a făcut exclusiv în interes comercial. Cercetările spe­cia­­­liştilor au vizat amploarea fenomenului de uscare a pădurilor de molid din bazinul Lotrului, cauzele exacte ale uscării arborilor de mo­lid pe asemenea arii întinse, identificarea pe teren şi cartarea fo­ca­relor de infestare, tendinţele de extindere a fenomenului în bazinul Lo­trului pe baza cartărilor succesive, efectele asupra arborilor şi me­ca­nismele de producere a uscării lor. În urma cercetărilor, pe teren au fost stabilite următoarele: atacul insectei Ips typhographus cu­noaş­­te o dezvoltare foarte puternică, aproape exponenţială; su­pra­­feţele cu pădure uscată depăşesc 5.000 ha; atacul asupra arbo­­rilor s-a extins şi pe versanţii nordici. Au fost identificate, până în pre­­­zent, următoarele puncte cu arbori uscaţi: Muntele Mirăuţu (pe ver­­san­­­tul nordic), Muntele Piciorul Tâmpei (pe marginea fostelor par­che­te de exploatare), Muntele Tâmpa (pe culmea dinspre Pârâul Balu), Obârşia Lotrului (deasupra staţiei meteo), Muntele Pravăţu (pe marginea unor parchete), Valea Balindru (la nord de lac), Mun­­­tele Cibanu (pe latura nordică), Valea Lotrului (Lunca Cărbunelui), culmile nordice ale Muntelui Miru, Muntele Igoiu (pe marginea unor exploatări), Muntele Bălescu, Muntele Galbenu, Muntele Pristos, Cul­­mea Hoampa şi, mai ales, Muntele Zănoguţa. Se ştie că Ips ty­pho­graphus este cea mai vătămătoare insectă pentru molid, înmul­ţin­­du-se rapid. În plus, curenţii de aer şi vânturile au favorizat depla­sarea roiurilor de insecte şi pe versanţii nordici. Datele meteo sta­­tistice comparative de la staţiile Obârşia Lotrului şi Voineasa reflectă o certă încălzire a climatului în ultimii ani, care a favorizat instalarea gândacilor şi în arborete sănătoase situate pe versanţi nordici şi vestici (Munţii Mirăuţu, Mioarele, Igoiu, Pristos, Hoampa. În conclu­­­zie, vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare”, se arată în interpelarea parla­­men­ta­rului PSD.