Primăriile – sub presiunea achitării datoriilor


calea_ion3Potrivit art. 1, pct. 9 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.47 din 2012, unităţile administrativ-teritoriale care au datorii cu termene de scadenţă mult depăşite sunt obligate să reducă lunar volumul acestora cu cel puţin 5%, ra­­portat la soldul fiecărei luni precedente. Aceeaşi Ordonanţă dă posibilitatea instituţiilor de finanţe publice judeţene ca, în cazul nerespectării prevederilor sus-amintite, să sisteze alimentarea bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale.

Prinse în malaxorul acestor pre­vederi, majoritatea primăriilor din judeţul Vâlcea care înregistrează arierate acumulate din cauza lipsei cronice a surselor de finanţare şi a neîncasării la termen şi în cuantumul programat de la persoane fizice şi juridice lipsite, la rândul lor, de resurse financiare, acestea sunt în imposibilitatea de a pune în aplicare şi a respecta prevederile Ordonanţei.

Analizând în detaliu situaţia financiară a primăriilor din judeţ, preşedintele Consiliului Judeţean, dr. ing. ION CÎLEA, a transmis un memoriu argumentat către primul ministru Victor Ponta, ministrul Finanţelor Publice Florin Georges­­­cu, secretarul de stat din Ministerul Finanţelor Publice, Gheorghe Gherghina, precum şi către biroul de coordonare al Uniunii Naţionale a Consiliilor Jude­ţene din România.

Preşedintele Ion Cîlea a propus ca OUG nr.47 să fie completată în regim de urgenţă cu prevederea ca plata arieratelor să se facă după achitarea prealabilă a altor categorii de cheltuieli prioritare precum drepturile salariale şi contribuţiile aferente, serviciile publice (consumurile de apă, energie electrică, încălzire, abonamentele telefonice, cheltuielile de poştă – internet, iluminat pu­blic). „Dacă aceste completări de act normativ nu sunt luate în atenţie, – a avertizat preşedintele Ion Cîlea – şi dacă se vor acumula datorii la respectivele servicii, pentru instituţiile în care funcţionează autorităţile administraţiei publice locale sporeşte riscul de a-şi înceta activitatea”.