Deputatul Buican pune ordine în sistemul de pensii: „Impozitarea cu 90% a sumelor din pensiile speciale ce depășesc câștigul salarial mediu brut”


Prin intermediul unor amendamente depuse la Pl-x 396/2019 (propunere legislativă privind impozitarea pensiilor speciale), înregistrate la Comisia de Buget a Camerei Deputaților cu nr. 4C-2/727/26.09.2019, președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, a propus impozitarea cu 90% a sumelor din pensiile speciale (de serviciu) ce depășesc câștigul salarial mediu brut pe economie previzionat în ultima prognoză macroeconomică de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză. În forma venită de la Senat, propunerea legislativă privind impozitarea pensiilor speciale (de serviciu) aflate în plată prevede impozitarea cu 30% a sumelor ce depășesc 7.000 de lei și cu 50% a sumelor din pensiile speciale (de serviciu) ce depășesc 10.000 de lei. Stabilirea unui prag obiectiv, care să aibă corespondent în economia reală, de la care să se impoziteze pensiile de serviciu (speciale) reprezintă o condiție obligatorie pentru orice normă legală ce își dorește să aibă aplicabilitate generală. Astfel, chiar dacă în expunerea de motive a inițiativei legislative se menționează faptul că pragurile de 7.000 de lei, respectiv 10.000 de lei au fost alese pe baza unor studii, stabilirea unui prag obiectiv, având corespondență în economia reală, precum câștigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în ultima prognoză macroeconomică, respectiv prognoza de toamnă, publicată de către Comisia Națională de Prognoză în anul în curs pentru anul următor, sunt mult mai viabile. Câștigul salarial mediu brut pe economie, prevăzut în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, este de 5.163 lei. Mai mult decât atât, folosirea câștigului mediu brut pe economie ca prag de la care să se impoziteze pensiile de serviciu (speciale) are și rolul de a proteja veniturile acestor pensionari, fiind legate de un indicator economic național relevant și obiectiv, ce evoluează odată cu economia.
Alegerea câștigului mediu brut pe economie ca prag de la care să se impoziteze pensiile speciale nu a fost întâmplătoare, ci a ținut cont și de ponderea componentei necontributive în pensia de serviciu. Astfel, observăm că la un nivel al pensiei de serviciu de peste 4.000 de lei, ponderea componentei necontributive în pensia de serviciu reprezintă aproape 60% din nivelul pensiei. Adică suplimentul pe care statul îl oferă pensionarilor speciali cu pensii de peste 4.000 de lei este 60% din valoarea pensiei. Ori, în condițiile în care Curtea Constituțională a statuat că acordarea pensiilor de serviciu (speciale) ”a urmărit instituirea unui regim special, compensatoriu pentru anumite categorii socioprofesionale supuse unui regim special” și că aceste pensii speciale (de serviciu) ”sunt compuse din două elemente (…): pensia contributivă și un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială”, impozitarea sumelor din pensiile speciale (de serviciu) cu 90% ce au o componentă de necontributivitate de peste jumătate din pensie, pe baza unui indicator obiectiv, ar reprezenta o soluție legislativă constituțională, corectă și de durată.

(urmare din pag. 1)
Reamintim opiniei publice faptul că președintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, este principalul inițiator al singurei propuneri legislative ce vizează eliminarea tuturor pensiilor speciale (de serviciu). Din păcate, așa cum ne-a obișnuit, majoritatea PSD din Parlament ține blocată această propunere legislativă la Comisia de muncă din Camera Deputaților. „Camera Deputaților va dezbate, în calitate de for decizional, propu­nerea legislativă ce prevede impozitarea pensiilor speciale. Numai că în forma venită de la Senat, propunerea este o păcăleală marca PSD. Adică unui pensionar special precum domnul deputat Eugen Neață, din pensia de 13.500 de lei lunar pe care o ia la cei 52 de ani, i se va reține un impozit de aproximativ 2.000 de lei. Asta în condițiile în care din pensia specială, domnul Neață are pondere a componentei de contributivitate de aproximativ 10%. Ori așa ceva este o batjocură pentru toți pensionarii obișnuiți. După ce că te-ai pensionat la 50 de ani, mai ai și pensie nesimțită, ce nu se bazează decât în proporție de 10% pe contributivitate. Tocmai de aceea, eu am propus ca sumele din pensiile speciale ce depășesc câștigul salarial mediu brut pe economie să fie impozitate cu 90%. Formula propusă de mine ar face ca pensia domnului Neață, că tot l-am luat pe el ca exemplu, să fie undeva la jumătate din suma actuală. Mai mult decât decent pentru orice român care încă muncește. Mai mult decât atât, dacă nu vom stabili un prag obiectiv pe baza căruia să se impoziteze pensiile speciale, sunt convins că Curtea Constituțională va declara neconstituțională această Lege. Ori aici este a doua păcăleală a celor de la PSD. Doresc să o scrie intenționat neconstituțio­nală pentru a păcăli, pentru a câta oară, românii”. a declarat deputatul Buican.