„Există fonduri pentru a continua creşterea pensiilor”


• declară deputatul Cocoș cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor vârstnice

În fiecare an, la 1 octombrie, este marcată Ziua internaţională a persoanelor vârstnice pentru promovarea drepturilor acestora, pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii. Tema din 2019 a acestei zile este „Călătoria către egalitatea de vârstă” şi se concentrează pe asigurarea egalităţii de şanse, promovarea incluziunii tuturor, prin încurajarea de a participa activ la viaţa economică, politică, socială şi culturală, obiective incluse în Agenda 2030 şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în baza Rezoluţiei nr. 45/106. A fost iniţiată în 1982 prin elaborarea unui Plan internaţional de acţiune privind ajutorarea persoanelor în vârstă. Planul a fost adoptat în acelaşi an de către Adunarea Mondială privind Îmbătrânirea şi aprobat de către Adunarea Generală a ONU. În 2002, a doua Adunare Mondială privind Îmbătrânirea a adoptat Planul internaţional de acţiuni privind îmbătrânirea, pentru a răspunde provocărilor cu care se va confruntă populaţia în vârstă în secolul al XXI-lea, şi, totodată, pentru a promova dezvoltarea unei societăţi pentru toate vârstele. Printr-o serie de rezoluţii ulterioare, Adunarea Generală a ONU şi Consiliul Economic şi Social au cerut guvernelor statelor membre ONU să elaboreze cu prioritate programe vizând sprijinirea persoanelor de vârsta a treia. În acest sens, în cadrul guvernelor statelor lumii au fost înfiinţate departamente specializate pe acest gen de probleme.
Potrivit ONU, la nivel mondial, populaţia de peste 60 de ani este estimată să ajungă la 1,4 miliarde în 2030. La nivel european, speranţa de viaţă atinge, în 2050, valoarea medie de 81 de ani la femei şi 75 de ani la bărbaţi. Un studiu demografic publicat în anul 2015 de Oficiul European de Statistică (Eurostat), pe http://ec.europa.eu/, arată că Uniunea Europeană în ansamblu se confruntă cu o îmbătrânire a populaţiei, astfel că până în anul 2080, aproape 30% din cetăţeni vor avea vârsta de 65 de ani sau peste. Mai mult, se estimează că procentul persoanelor cu vârsta de peste 80 de ani va depăşi 12% din populaţia totală, până în 2080. În România, potrivit aceluiaşi studiu, segmentul populaţiei vârstnice va înregistra o tendinţă accelerată de creştere. Dacă în 1990, persoanele în vârstă de 60 de ani şi peste reprezentau 10,3% din totalul populaţiei, pentru anul 2080 se preconizează un procent de peste 21,8 %. Fenomenul îmbătrânirii populaţiei implică necesitatea acordării unei atenţii sporite nevoilor speciale şi problemelor cu care se confruntă persoanele în vârstă, în special în ceea ce priveşte riscul sărăciei şi excluziunii sociale. În ţara noastră, persoanele vârstnice sunt beneficiare ale măsurilor de protecţie socială susţinute de sistemul de asigurări sociale care acoperă riscul de bătrâneţe prin pensii, şi de măsurile de asistenţă socială pentru situaţii de dificultate sau vulnerabilitate individuală, ca dizabilitatea, situaţiile de dependenţă, sărăcia, potrivit www.mmuncii.ro. Persoanele vârstnice dependente – care şi-au pierdut autonomia funcţională fizică, psihică, intelectuală – beneficiază conform Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, de servicii sociale de îngrijire şi asistenţă acordate la domiciliu, în centre de zi şi centre rezidenţiale – cămine pentru persoane vârstnice.
În acest context, deputatul Vasile Cocoș a transmis ieri: „Aţi avut o contribuţie esenţială la definirea României de astăzi, aveţi un cuvânt greu de spus pentru evoluţia României de mâine. Dumneavoastră sunteţi cei mai în măsură să ne îndrumaţi pe drumul corect, al echilibrului, unităţii şi respectării valorilor morale. Vă datorăm recunoştinţă, dar şi o viaţă demnă, decentă, lipsită de griji. Când PSD a preluat guvernarea, ne-am angajat să îmbunătăţim viaţa românilor. Măsurile pe care le-am adoptat până acum produc deja efecte benefice, inclusiv pentru persoanele în vârstă. Prin creşterea în mai multe etape a punctului de pensie, seniorii României au în prezent pensii mai mari în medie cu 55% faţă de acum trei ani. Dacă la finalul anului 2016 pensia medie era de 885 de lei, în prezent a ajuns la 1.368 de lei. Am găsit resursele financiare necesare pentru a majora pensiile şi vă asigur că există fonduri pentru a continua aceste creşteri, aşa cum am promis. Mai mult, ţinând cont de problemele specifice persoanelor vârstnice, am luat măsuri în plus pentru a le asigura accesul la serviciile de sănătate. De la 1 septembrie anul acesta, am modificat plafonul astfel încât mai mulţi pensionari să beneficieze de medicamente compensate în cuantum de 90%. Din respect faţă de români, PSD a considerat necesar ca şi ceilalţi lideri politici să îşi ia angajamentul că nu vor tăia pensiile şi salariile dacă vor veni la guvernare. Este regretabilă atitudinea partidelor de opoziţie care au refuzat să semneze Pactul pentru bunăstarea românilor, dar mă bucură susţinerea şi sprijinul oamenilor, celor în a căror slujbă suntem. Cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, vă urez sănătate tuturor şi să ne binecuvântaţi cât mai mulţi ani cu experienţa şi înţelepciunea dumneavoastră!”.