Deputat Laurențiu Cazan: „Valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate, pentru un proiect de investiții specific, între 5 și 500 milioane de euro”


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a lansat în consultare publică ghidurile solicitantului pentru deschiderea a două apeluri în valoare de 2 miliarde euro în vederea finanțării infrastructurii de sănătate. „Obiectivul apelului de proiecte «Investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene, spitale județene de urgență, spitale monospecialitate» vizează modernizarea și dezvoltarea infrastructurii spitalicești din România cu scopul de a crește calitatea serviciilor medicale, accesul rapid la asistență medicală preventivă și curativă de bună calitate etc. Investițiile vor contribui la reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației, prin diagnosticarea precoce și tratarea cu succes a unor afecțiuni grave, ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite. Tipurile de activități eligibile propuse vizează investiții de tip extindere (inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente)/ construcții noi și dotări cu echipamente medicale (inclusiv digitalizare) în infrastructura spitalelor județene/județene de urgență, spitalelor monospecialitate. Alocare totală pentru apelul de proiecte este de 1.550.000.0000 euro, din care 2% contribuție proprie. Valoarea eligibilă finanțată din Programul Sănătate pentru un proiect de investiții specific poate fi cuprinsă între 5 milioane euro și 500 milioane euro”, explică deputatul Laurențiu Cazan.

În cadrul apelului „Investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale” vor fi finanțate investiții în infrastructura publică a spitalelor orășenești și municipale pentru extindere (inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente)/ construcție nouă/ modernizare/ reabilitare și dotare. Alocarea totală pentru apelul de proiecte este de 425.000.000 euro, din care maximum 88% contribuție națională (inclusiv prin împrumut contractat cu Instituțiile Financiare Internaționale), 10% contribuție UE și minim 2% contribuție proprie.