Depunerea electronică a declaraţiilor fiscale


Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea reaminteşte că, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii iulie cu termen de declarare 25 august 2011, formularul 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” va fi depus numai electronic de către contribuabilii persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajator.

Pentru depunerea Declaraţiei 112, se va utiliza serviciul „Depunere declaraţii/Declaraţii ANAF” de pe website-ul www.e-guvernare.ro.

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, posesorii de certificate digitale calificate pot utiliza metoda de depunere on-line şi pentru următoarele declaraţii:

– Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formularul 100;

– Declaraţie rectificativă, formularul 710;

– Declaraţie privind impozitul pe profit, formularul 101;

– Decont de taxă pe valoarea adăugată, formularul 300 ;

– Decont special de taxă pe valoarea adăugată, formularul 301;

– Decont privind accizele, formularul 120;

– Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formularul 130;

– Declaraţie privind veniturile realizate, formularul 200.

De asemenea, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANAF nr. 76/2010, contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul 390 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe website-ul ANAF.

Semnarea declaraţiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor fiscale, contribuabilii utilizează serviciul „Transmitere declaraţii” pus la dispoziţie pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro.